Svenska för arabisktalande asylsökande – Projekt Tjena!

ዕለትን ግዜን: 19 ጥቅምቲ 2020 , kl. 17:30 - 19:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Lund, Måndagar: Meeting ID: 187-963-993, Eslöv

መግለጺ: Vi på erbjuder lätt grammatik och konversationsträning för nybörjare till asylsökande som vill få fler tillfällen att öva upp sina språkliga förmåga i svenskan. Asylsökande med arabiska som modersmål kommer att kunna dra nytta av att vi har tvåspråkiga ledare som kan hjälpa till med ordförståelse och förklaringar på arabiska vid behov. Vi erbjuder målgruppen online-aktiviteter genom Zoom. Ladda ner appen ZOOM Cloud Meetings. Gå med i Zoom mötet, skriv följande länken: MÅNDAGAR, från 17.30 till19.30: https://us04web.zoom.us/j/187963993

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ዓውደ-ኣዋርሕ ምረጽ: ኣብዚ ነቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምዕቃብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Ahmad Hussein
ቍጽሪ ተለፎን: 0735925778
ኢ-መይል: refugees.lund@gmail.com