Svenska för asylsökande

ዕለትን ግዜን: 12 ግንቦት 2021 , kl. 10:30 - 15:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Spånehusvägen 47, 21158, Malmö

መግለጺ: Vi har förberedande svenska för personer som söker asyl, med träffar två gånger i veckan. Grupperna delas in efter nivå och träffarna fokuserar på vardagssvenska. En grupp ses på förmiddagen och en på eftermiddagen. Kontakta oss för anmälan och mer information! Vi ses online under Covid-19.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Träffar sker online under Covid-19. Hela huset är tillgänglighetsanpassat. Vi har en hjärtstartare på bottenplan i korridoren. Trådlös hörslinga finns installerad i Lilla och Stora Salen. Öronsnäcka och halsslinga (T-slinga) finns att låna. Vi har tillgängliga toaletter på alla våningsplan. Samtliga toaletter är könsneutrala. Din ledarhund är välkommen hos oss. Eftersom vi arbetar med astma- och allergiföreningar är inga andra djur tillåtna i våra lokaler. Vi har skyltning om att undvika allergener som starka parfymer, nötter m.m. Vi har myggor och mikrofoner till dig som föreläser, använd dessa när du pratar inför grupper med mer än 10 personer. Du kan lyssna på vår webbsida här på abf.se, hemsidan är även i stort tillgänglighetsanpassad.

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Stina Zetterdahl
ቍጽሪ ተለፎን: 040352427
ኢ-መይል: stina.zetterdahl@abf.se

ኣዳላዊ

ABF Malmö