Svenska fortsättning nivå c- Asylsökande

ዕለትን ግዜን: 22 ሕዳር 2020 , kl. 10:15 - 12:15

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

መግለጺ: Genom undervisningen i svenska för asylsökande ska eleven ges förutsättningar att utveckla och fördjupa sina kunskaper som: - sin förmåga att läsa och skriva svenska, - sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, - sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, - ett gott uttal, - insikter i hur man lär sig språk, - inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling, - sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt - sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ዓውደ-ኣዋርሕ ምረጽ: ኣብዚ ነቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምዕቃብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Mahmoud Shaker
ቍጽሪ ተለፎን: 0723-707090
ኢ-መይል: mahmoud.shaker50@yahoo.com