Svenska från dag ett

ዕለትን ግዜን: 3 ለካቲት 2022 , kl. 13:00 - 17:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Kungstensgatan 45, 10239, Stockholm

መግለጺ: Du får lära dig grunderna i det svenska språket. Målet är att du ska kunna göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer. Vi utgår från boken Rivstart och arbetar med olika ämnen som finns i den-

Arbetssätt

- Vi arbetar med alla språkfärdigheter - tala, läsa, höra och skriva
- Fokus ligger på muntlig kommunikation
- Undervisningen sker på svenska
- Du deltar aktivt på lektionerna
- Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt
- Du behöver studera hemma mellan träffarna

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Therese Andersson
ቍጽሪ ተለፎን: 08-7894359
ኢ-መይል: therese.andersson@folkuniversitetet.se