Svenska från dag ett

ዕለትን ግዜን: 3 ለካቲት 2022 , kl. 09:00 - 13:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Holländaregatan 38, 11359, Stockholm

መግለጺ: Kursen utgår från boken Rivstart. Kapitlen styr ämnena för kursen som bl.a. är fritid, kultur och politik. Målet är att du ska kunna kommunicera mer med människor du möter i vardagen och om ämnen som ni studerar. Om möjligt kommer ni också göra studiebesök.

Förkunskaper
Du behöver kunna en del svenska och du behöver kunna det latinska alfabetet för att gå denna kurs.

Arbetssätt

- Vi arbetar med alla språkfärdigheter - tala, läsa, höra och skriva
- Fokus ligger på muntlig kommunikation
- Undervisningen sker på svenska
- Du deltar aktivt på lektionerna
- Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Therese Andersson
ቍጽሪ ተለፎን: 08-7894359
ኢ-መይል: therese.andersson@folkuniversitetet.se