Svenska nybörjare - Asylsökande

ዕለትን ግዜን: 21 ሕዳር 2020 , kl. 10:00 - 12:15

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

መግለጺ: Man skall lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra olika vardagssituationer. Innehåll Tala: • Enkla modeler för att presentera sig, hälsa Etc • Be om information • Prata om sig själv, familj. Studier och arbete • Enkla modeller för att göra inköp • Enkla modeller för att planera aktiviteter Höra: • öva att förstå enkel, naturligt talad svenska Uttal: • Betoning, långa vokaler och konversationer och intonation • Vokal- och konsonantljud • Redaktioner och assimilationer • Känna till några av skillnader mellan tal- och skriftspråk Läsa: • Enkla dialoger och texter Skriva: • Berätta om sig själv med enkla ord Grammatik: • Grundläggande grammatik utifrån deltagarnas behov och förutsättningar

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ዓውደ-ኣዋርሕ ምረጽ: ኣብዚ ነቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምዕቃብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Mahmoud Shaker
ቍጽሪ ተለፎን: 0723-707090
ኢ-መይል: mahmoud.shaker50@yahoo.com