Svenska och samhällsorientering för asylsökande, OBS! anmälan.

ዕለትን ግዜን: 14 ለካቲት 2022 , kl. 09:15 - 15:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: På Odensgatan 8 i Uppsala, 753 14 , Uppsala

መግለጺ: På NybyVision har vi flera kurser i svenska och samhällsorientering på flera olika nivåer.
Vi samarbetar med Teater Aros i kurser där man tränar på att tala svenska och samtala om om frågor som rör livet i Sverige.
Det är olika tider olika dagar.
Hör av dig om du är intresserad: Kristina.wasserman@nybyvision.se

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Personal med bred språkkompetens, lokal på bottenplan och handikapptoalett. I mån av plats kan barn i förskoleåldern skolas in och delta i vår barnverksamhet. Fråga vid anmälan.

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Kristina Wasserman
ቍጽሪ ተለፎን: 018-560 730
ኢ-መይል: kristina.wasserman@nybyvision.se