Svenska och samhällsorientering för kvinnor som vill söka sig mot arbete och studier

ዕለትን ግዜን:

ዜገድሶም ጕጅለ: ነንስቲ ጥራይ

ቦታ: Kvinnocentrum, Von Rosens väg 33, 21366, Malmö

መግለጺ: För kvinnor som vill träffas och lära mer svenska i förberedelse för vidare studier och arbete. Vi stöttar och motiverar varandra! Undervisning och diskussioner, grupperna är uppdelade efter nivå. Föranmälan krävs, kontakta oss för mer info och anmälan. Välkommen!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Vi ses på Kvinnocentrum, här finns mer info om TIF som vi delar lokalen med: https://tifmalmo.se/

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Stina Zetterdahl
ቍጽሪ ተለፎን: 040352427
ኢ-መይል: stina.zetterdahl@abf.se

ኣዳላዊ

ABF Malmö