Svenska online

ዕለትን ግዜን: 19 ጥቅምቲ 2020 , kl. 13:00 - 15:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Facebook, Svenska på Sagåsen, Online

መግለጺ: För dig som är asylsökande och vill läsa svenska online har vi skapat Facebookgrupp: Svenska på Sagåsen

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Online

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብ መስመር ሃሊኻ ዝግበር ንጥፈታት

ዓውደ-ኣዋርሕ ምረጽ: ኣብዚ ነቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምዕቃብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Sanela Omanovic
ቍጽሪ ተለፎን:
ኢ-መይል: sanela.omanovic@sv.se

ኣዳላዊ

Studieförbundet Vuxenskolan GR Sydost