Te och Samtal

ዕለትን ግዜን: 22 ሕዳር 2020 , kl. 13:00 - 14:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ነንስቲ ጥራይ

ቦታ: Telefonplan 3, 126 37, Hägersten

መግለጺ: Vi träffas i en samtalsgrupp, dricker te och beslutar gemensamt vad samtalet ska handla om. Ledarna samlar ihop gruppen och startar samtalet, som därefter drivs av alla deltagare. Samtalen sker på svenska, men självklart kan deltagare översätta till varandra. För kvinnor och icke-binära över 18 år, för dig som är ny i Sverige eller etablerad i Sverige. Ledare: Linn Holm, Anna El Yafi, med gäster!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett, finns tillgång till hiss med ingång på baksidan av huset (kontakta oss så guidar vi dig rätt).

ምድብ:  ጥዕና , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ዓውደ-ኣዋርሕ ምረጽ: ኣብዚ ነቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምዕቃብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Linn Holm
ቍጽሪ ተለፎን: 0723242141
ኢ-መይል: lots@midsommargarden.se