Teater på Agape

ዕለትን ግዜን: 13 ታሕሳስ 2021 , kl. 17:30 - 19:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ንመንእሰያት ጥራይ

ቦታ: Allmänna vägen 16, 41460, Göteborg

መግለጺ: Hej!
Välkommen till Drama på Agape mötesplats! Vore kul att se dig!
Agape mötesplats är en café för dig som är ung vuxen asylsökande i Göteborg. 18-35 år.

17.30 startar vi och håller på med övningar och samtal om känslor och behov fram till slutet kl 19.00.

Vi kommer leka, prata, slappna av!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ጥዕና , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Frida Agape
ቍጽሪ ተለፎን: 0733682893
ኢ-መይል: frida@agapegoteborg.se

ኣዳላዊ

Frivilligorganisationen Agape Göteborg