TIA aktivitet: Workshop. Yrkessvenska i lokalvård

ዕለትን ግዜን: 12 መጋቢት 2022 , kl. 09:00 - 11:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Borgarfjordsgatan 12, 16375, kista

መግለጺ: Vi samlas i vår lokal i kista och studerar tillsammans
Yrkessvenska för de deltagare som vill förbereda sig inför praktik inom lokalvård.

Svårighetsgraden är anpassad till kursmålen för Sfi B dvs:
språklig träning och inlärning av arbetsrelaterade ord och fraser.
Vi övar på att läsa, skriva, tala och höra på svenska.

Max antal deltagare är 8st
föranmälan krävs

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: tillgänglighetsanpassad toalett

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብ መስመር ሃሊኻ ዝግበር ንጥፈታት

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Sveri Solidaritet
ቍጽሪ ተለፎን: 08-777 52 84
ኢ-መይል: info@erisolidaritet.se

ኣዳላዊ

SVERI Solidaritet