Träna svenska

ዕለትን ግዜን: 12 ግንቦት 2021 , kl. 19:00 - 20:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Online, Zoom, -

መግለጺ: Röda Korset Språkverkstad erbjuder digital träna svenska i grupp på fyra skilda nivåer. Mellannivån är för dig som förstår och pratar svenska ganska bra.
För att anmäla dig till Språkverkstan behöver du fylla i ett formulär. Efter det får du mer information om när och hur du kopplar upp dig till passet.
Länken till formuläret: https://forms.gle/cw8aGuZqTLTn7cwK8

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብ መስመር ሃሊኻ ዝግበር ንጥፈታት

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Språkverkstan
ቍጽሪ ተለፎን:
ኢ-መይል: sprakverkstan.folkrattskretsen@redcross.se