Utveckla din svenska - för kvinnor på grundnivå

ዕለትን ግዜን: 2 መጋቢት 2021 , kl. 18:00 - 20:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ነንስቲ ጥራይ

ቦታ: Bilda Digitalt, -, -

መግለጺ: Välkommen till en studiecirkel för dig som vill utveckla din förmåga i svenska. Vi riktar oss särskilt till dig som fortfarande känner dig som nybörjare på svenska (A- eller B-nivå). Vi möts online en gång i veckan. I cirkeln lägger vi stort fokus på att bli tryggare med att prata svenska. Läs mer och anmäl dig på: https://www.bilda.nu/arr/1084179/utveckla-din-svenska-for-kvinnor-pa-grundniva-423180

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብ መስመር ሃሊኻ ዝግበር ንጥፈታት

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Ida Eriksson
ቍጽሪ ተለፎን: 019-6015358
ኢ-መይል: ida.eriksson@bilda.nu