Veckomöten hos Nya Rum!

ዕለትን ግዜን: 24 ለካቲት 2022 , kl. 18:00 - 20:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Västberga Gårdsväg 30, 12630, Hägersten

መግለጺ: På torsdagskvällar har vi på Nya Rum veckomöten i våra lokaler i Västberga. Vi bjuder på gratis middag och umgås. Efter middagen samtalar vi om viktiga ämnen tillsammans.

Veckomötet äger rum i det stora huset på Västberga gård. Hit kommer du lättast genom att ta buss 165 från Liljeholmen till Drivhjulsvägen och sedan gå 2 minuter åt samma håll som bussen tills du kan svänga av höger till ett stort hus med terass. Där hänger det en skylt där det står veckomöte.

Hoppas vi ses där!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ሕብረተሰብ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Julia Wallensteen
ቍጽሪ ተለፎን: 0766282174
ኢ-መይል: julia.wallensteen@nygemenskap.org

ኣዳላዊ

Ny Gemenskap/Nya Rum