መሰላት ኣብ እዋን ዕቕባ ተሓቲትሉ ዘሎ ግዜ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 9 8 2018

ዕቝባ ሓቲትካ ኣብ ዘሎኻሉ እዋን፡ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ መሰል ናይ ካልእ ገዲፍካ፡ ክንክን ጥዕና፡ መንበሪ ገዛን ቍጠባዊ ሓገዝን ኣሎካ። ኣብዚ ኣየኖት መሰላት ከም ዘሎዉኻ ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።