መንበሪ ፍቓድ ይወሃብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 27 3 2024

መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ፡ እቲ ናይ ዕቕውባ ሕቶካ ቅቡል ኾይኑ ኣሎ ማለት እዩ።

ዝተፈላለዩ ዓይነት መንበሪ ፍቓዳት

ከም ስደተኛ ሓደ መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ፡ እዚ ፍቓድ ንሰለስተ ዓመት የገልግል።

ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ መጠን መንበሪ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ፡ እቲ መንበሪ ፍቓድ ን13 ኣዋርሕ የገልግል።