ቋንቋ ሽወደን ተማሃር

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 19 4 2018

ሽወደንኛ ባዕልኻ ተማሃር! ንበይንኻ ወይ ምስ ካልኦት ብሓባር ኴንካ ሽወደንኛ ክትማሃረሎም እትኽእል ናይ መምሃሪ መሕገዚታትን መሳርሒታትን ኣብዚ ክትረክብ ኢኻ።

ፊልም ብዛዕባ ሽወደን

ምጥቃም "Lära svenska"