ትምህርቲ ሽወደንኛ ጀምር

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 12 4 2023

ሽወደንኛ ንኽትማሃር ክትጅምር እትጥቀመሎም መኽዘናት፡ ፊልምታትን መርበብ ሓበሬታታትን ኣብዚ ክትረክብ ኢኻ።

ብፊልም ጌርካ ተለማመድ

ኣብ'ቶም ፊልምታት፡ ልሙዳት ዝኾኑ ቃላትን ሓረጋትን ክትማሃር ኢኻ። እንተ ደሊኻ'ውን፡ ነቶም ፊልምታት ደው እናበልካን ንድሕሪት እናመለስካን ክትርእዮም ትኽእል ኢኻ። ጽሑፋዊ መግለጺ እንተደሊኻ'ውን፡ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ፊልም፡ የማናይ ሸነኽ ዘሎ ሳጹን ጠውቕ።

ፊደላት

ንነፍስኻ ኣላሊ

ኣሃዛት ካብ 0-100

ኣሃዛት ካብ 100-1000

ሰዓት

ሰዓት ክንደይ ኮይኑ፧

ኦርኒክ ወይ ፎርም ምምላእ

ጻውዒት ህጹጽ ረዲአት

ኣይተረዳኣንን

ክዳውንቲ