ፊልምታት

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 12 4 2023

ኣብ'ቶም ፊልምታት፡ ልሙዳት ዝኾኑ ቃላትን ሓረጋትን ክትማሃር ኢኻ። እንተ ደሊኻ'ውን፡ ነቶም ፊልምታት ደው እናበልካን ንድሕሪት እናመለስካን ክትርእዮም ትኽእል ኢኻ። ጽሑፋዊ መግለጺ እንተደሊኻ'ውን፡ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ፊልም፡ የማናይ ሸነኽ ዘሎ ሳጹን ጠውቕ።

ቋንቋ ሽወደን ተማሃር

ፊልም ብዛዕባ ሽወደን

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ጀምር

ፊደላት

ንነፍስኻ ኣላሊ

ኣሃዛት ካብ 0-100

ኣሃዛት ካብ 100-1000

ሰዓት

ሰዓት ክንደይ ኮይኑ፧

ኦርኒክ ወይ ፎርም ምምላእ

ጻውዒት ህጹጽ ረዲአት

ኣይተረዳኣንን

ክዳውንቲ

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ቀጽል

መዓልታት ሰሙን

ቤት መሸጣ መድሃኒት/ፋርማቻ

ኣካል ሰብ

ማእከል ክንክን ጥዕና

ምሽማት/ምዕዳግ

ምግዛእ መዝገበ-ቃላት

ስድራቤት

መግቢ ምስራሕ

ሕብርታት

ኣፓርታማ/ናይ ርሻን ገዛ

ሞያ

ኲነታት ኣየር

ሽወደንኛ ምስ ካልኦት ተለማመድ

ቤት ንባብ

ቤት ንባብ - መራኸቢ ቦታ

ኣብ እንዳ ሻሂ(ካፌ)

ቡን/ሻሂ ምስታይ መዝገበ-ቃላት

መግለጺ መንገዲ

ትርፊ ግዜ

መፍትሕ ቃላትን ትርጕምን

ሓደ

ግሲ