ጥዕናኻ ጽቡቕ ምህላው፡ ዕቝባ ሓቲትካ መልሲ ኣብ ትጽበየሉ ግዜ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 21 3 2019

ኵሎም ኣብ ሽወደን ዝቕመጡ ሰባት ጽቡቕ ጥዕና ኽህልዎምን ኣብ ዘድልየሉ እዋን ድማ ክንክን ክረኽቡ መሰል ኣሎዎም። ንስኻ ሓታት ዕቝባ እውን። ሓታት ዕቝባ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ኣየናይ ሓገዝን ክንክንን ክትረክብ ከም ትኽእል ኣብዞም ገጻት ሓበሬታ ትረክብ ኢኻ።