ሓደ ሰብኣይን ክልተ ኣንስትን ኣብ ሓደ ክፍሊ ናይ ቤት ትምህርቲ ኮፍ ኢሎም ይዛረቡን ተሌፎኖም ይጥቀሙን ኣለዉ።

ኣነ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡኒ ኣሎ።

ኣብዚ ከም ስደተኛ፡ ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ ወይ ብመሰረት መምርሒ ጃምላዊ ስደት መንበሪ ፍቓድ ምስ ተዋህበካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።