ኣብ ሽወደን ምስራሕ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 15 7 2020

ኣብዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ሽወደን ምስራሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ከመይ ገርካ ሓደ ስራሕ ከም ትረክብ፣ ከመይ ገርካ ናትካ ትካል ከም ተበግስን ካብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ከመይ ገርካ ደገፍ ከም ትረክብን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።