ወላዲ ምዃን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 19 12 2022

ወለዲ ንናይ ቈልዑ ምዕባለን ጥዕናን ኣገደስቲ እዮም። ክእለት ሓደ ንፉዕ ወላዲ ናይ ምኳን ብዝተፋላለዩ ረቋሒታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ይጽለው። ኣብዚ፡ ከም ሓድሽ ወላዲ ኣብ ሽወደን ብዛዕባ ወላዲ ምኳንን ንውላድካ ንዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ኵነታት ምስ መን ከም ትራኸብን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ሓደ ሰብኣይ ንሓደ ንእሽተይ ወዲ ሓቝፍዎ ኣሎ፡ ክልቲኦም ነንሕድሕዶም ይስሕቁ ኣለዉ።

ስእሊ: Colourbox