ናይ’ቲ ቈልዓ ድሕነት

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 13 8 2018

ብዛዕባ ናይ’ቲ ቈልዓ ድሕነት ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ። ውላድኪ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ንዘሎ ተኽእሎ ክንክዮ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ከመይ ገርኪ ኣቐዲምኪ ሓደጋታት ክትከላኸሊ ከም ትኽእልን ሓደጋ እንተ ኣጋጢሙ እንታይ ክትገብሪ ከም ትኽእልን ክተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።