Säter

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 30 11 2022

ኣስታት 11,000 ነባሪ ዘለዋ ሳተር ኮምዩን ብነኣሽቱ ከተማታትን ገጠራትን ዘጌጸት ናይ ዳላርና ዝጸበቐትን ዝቐረበትን ከተማ እያ።

Kommunens logotype

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ኣብ ሳተር ኮምዩን ምንባር ማለት ተመሽዩካን ብሰላምን ምንባር ማለት እዩ። ይኹንምበር፡ ንጥፈታትን፡ ከተማዊ ህይወትን ትምህርትን ስራሕን መራኸቢታትን ኣብ ጥቓኻ እዩ። ኣብ ሳተር ሰላማዊ ህይወት ኣሎ፡ ንኣኻን ንስድራቤትካን ዘድሊ ድማ ኩሉ ኣሎ። ንስራሕ ቀረባ እዩ። ንትምህርቲ ቀረባ እዩ። ሃብታም ናይ ዕረፍቲ ግዜ። ውሕሰነት ዘለዎ ዕቤት ስድራቤትካ።

መንበሪ-ገዛ

እታ ብዕንጸይቲ እተሰርሐት ከተማ ሳተር ናብ ቡቲካትን ካፈታትን ኣብያተመግብን ቀረባ ዝኾነ ናይ ሓቀኛ ንእሽቶ ከተማ መንበሪ ኣባይቲ ኣለዋ። ኣብቲ እተፈላለየ ክፍልታት ኮምዩን እተፈላለየ ግራውትን ሕርሻን ዱርን ዘለዎ ወሓዚ ዳልአልቨን ዚፈሰሉ ገጠራዊ ኣከባቢ ኣሎ።

ኣብ ሳተር ብዙሓት ገዛ ዘካርዩ ወነንቲ ገዛውቲ ኣለዉ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ናይ ኩሉ ሓበሬታ ኣሎካ።

ንሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ብዚምልከት፡ እቲ ናይ ምውህሃድ ክፍሊ፡ ገዛ ንኽትረብክ ይሕግዝ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዝሒ ጉጅለ ቋንቋታት ብመጠን እቶም ዚኣትዉን ዝወጹን ስደተኛታት ይለዋወጥ። ኣብኡ ሶማሊ፡ ታይላንድ፡ ኩሩንዲ፡ ስዋሂሊ፡ ፋርስ፡ ዳሪ፡ ሩስያ፡ ፊሊፒን፡ ዓረብን ትግርኛን ይዝረብ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ሳተር ኮምዩን ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣለዎ። ንስፖርት ብዚምልከት ጥራይ ኣስታት 40 ማሕበራት ኣለዋ። ነቶም መሕለፍ ግዜ ዚደልዩ ብዙሕ ምርጫታት ኣሎ፤ ንኣብነት ምግፋፍ ዓሳ፡ ምትኳስ፡ ስካውት፡ ባህላዊ ትልሂት፡ መዝሙር፡ ኣብ ናይ ጥሮታን ስንኩላንን ውድባት ምስታፍ ወዘተ።

ኣብቲ ኮምዩን ብሩህ መገዲ ኣጋር፡ ሜዳ ተኒስ፡ ናይ ማውንትባይክ መገድን መንሸራተትን መዛወርን መንቀሳቐስን ኣሎ። ኣብ ከተማ ሳተር ናይ በረድ ኣደራሽ፡ ናይ ስፖርት ኣደራሽን መሐምበስን ኣሎ።

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ብዛዕባተን ንጡፋት ማሕበራት ሓበሬታ ኣሎ።

ንመንእሰያት፡ ንደቂ 13-19 ዝዓለመ Ungdomens Hus ኣሎ። ኣብዚ ምስ ብጾትካ ኴንካ ኣብ ካፈ ክትዛናጋዕ፡ ቢልያርዶ፡ ፒንዪስ፡ ኣይርሆኪ፡ ቲቪ ገይም፡ ናይ ምሕዝነት ጸወታ፡ ክራርን ናይ ግድላት ጸወታን ክትጻወት ይከኣል።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ከተማ ሳተር ሰለስተ ሱፐርማርከታት፡ ኢካ፡ ኮንሱምን ዊሊስን ይርከባ። ካልኦት ነኣሽቱ ድኳናትን፡ እንዳ ክዳውንትን ናይ ሊደን ናይ ኣቕሑ ገዛ ድኳንን ድማ ኣለዋ። ኣብ ውሽጢ ከተማ፡ ናይ ኩፓን ናይ ቀዪሕ መስቀል ሰከንድሃንድ ቡቲክውን ኣሎ፡ ከምኡውን ፋርማሲ፡ ማእከል ጥዕናን ማሕበራዊ ቤትጽሕፈትን።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ንሕና ብመልክዕ ቤትትምህርቲ ህጻናትን ትምህርታዊ ክንክንን (መውዓል ስድራቤት) ናይ ዕረፍቲ ቤትን፡ ናይ ህጻናት ምእላይ ነዳሉ። ዚኽፈተሉ ሰዓት ካብ 6፡30-18፡00 ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ።

ስራሕ ዘይብልካ እንተ ኾንካ ወይ ናይ ወላድነት ዕረፍቲ እንተ ኣሎካ፡ ከምዚ ዚስዕብ ንጥፈታት ይዳለወልካ፤

  • ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ንጥፈታት፡ 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን
  • ናይ ዕረፍቲ ቤት፡ 10 ሰዓታት ኣብ ሰሙን

ኣጠቓላሊ ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ ንደቂ 3-5 (ካብ ቀውዓዊ ሰመስተር ማለት እቲ ህጻን 13 ዓመቱ ምስ መልአ) እዩ፡ 525 ሰዓታት ኣብ ዓመት ይጥርንፍ። ንሱ ኣይክፈሎን እዩ። እቲ ትምህርታዊ ዓመት ካብ መስከረም ክሳዕ ግንቦት ይኸይድ። ንኽትገድፎ 2 ኣዋርሕ ኣቐዲምካ ኣፍልጥ።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

መባእታ ቤትትምህርቲ

ኣብ ከተማ ሳተር ትምህርታዊ ዓመቱ 1-6 ዝኾነ ኩንግስጎርድስኩላን፡ ትምህርታዊ ዓመቱ 1-2 ዝኾነ ፕረስትየርድስኩላን፡ ትምህርታዊ ዓመቱ 7-9 ዝኾነ ክሎካርስኩላን መባእታ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ስቱራ ኸድቪ፡ ትምህርታዊ ዓመቱ 1-6 ዝኾነ ኸድቪስኩላን ኣብ ጉስታፍ ከኣ ትምህርታዊ ዓመቱ 1-6 ዝኾነ አንባካ ስኩላ ይርከብ።

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ

ናይ ሳተር ኮምዩን ኣብቲ ናይ ዳህላንደር ናይ ፍልጠት ማእከል፡ ካልኣይ ደረጃዊ ትምህርቲ የቕርብ። ንሱ ኣብቲ ሾንቪክስ ከባቢ ኮይኑ ኣብ ጥቓቲ ናይ ሳተር ቀላይ ዩስተርን ይርከብ። እቲ ቤትትምህርቲ ሓሙሽተ ሃገራዊ ፕሮግራማት የቕርብ፤ ሶስዮሎጂ፡ ተፈጥሮኣዊ ሳየንስ፡ ኤኮኖሚ፡ ተክኒክን ጥዕናን ክንክንን ፕሮግራማት። ንሱ ናይ መእተዊ ፕሮግራምውን ኣለዎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ውሽጢ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ደረጃ ብዘየገድስ እቲ ልክዕ ስልጠና ክትረክብ ንዕድመካ።

ንሕና ነዚ ዚስዕብ ንቕርብ፤

  • ብናይ መባእታ ትምህርቲ ደረጃ ዚወሃብ ስልጠና
  • ካልኣይ ደረጃዊ ስልጠና
  • ሰርቩክስ
  • SFI ሽወደን ንወጻእተኛታት
  • ናይ ተልእኾ ስልጠና

ኣገልጎት ጥዕና

ኩሉ ሓታቲ ዑቕባን ስደተኛን ኣብ ሽወደን ምስ ኣተወ ናይ ጥዕና ምይይጥ ከካይድ ይዕደም። እቲ ምይይጥ ነቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ናይ ክንክን ንጥፈት ብኸመይ ከም ዚሰርሕ መእተዊ ይህብ።

ኣብ ግዜ ምይይጥ ነታ ነርስ ትረኽባ፡ ምስ ዘድሊ ድማ ስልጣን እተዋህቦ ተርጓማይ ምስኣ ኣሎ። ንሕና ብዛዕባ ግዝያውን ዝሓለፈ ሕማማትን ናይ ጥዕና ጸገማትን ንዛረብ፡ ነቲ ዘድልየካ ምርመራን ናይ ደም ምውሳድን ክታበትን ኣንጻር ለበዳን ጉዳያት ድማ ንርእዮ።

እቲ ምይይጥ ወለንታውን ዘይክፈሎን እዩ።

ኣብቲ ናይ ሳተር ማእከል ጥዕና፡ ናይ ክንክን ሓበሬታ፡ ናይ ሓኪም መቐበሊ፡ ናይ ነርስ መቐበሊ፡ ናይ ምይይጥ መቐበሊ፡ ናይ መሕረሲትን ናይ ኣደታትን ክሊኒክ፡ ናይ ጥዕና ሕዳሰን ናይ ስደተኛታት ጥዕናን ወዘተ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

እቶም ንሽወደን ዘይመልኩ ኣብቲ ምስ ኩሉ ትካላት ዚገብሩዎ ርክባት፡ ኣገልግሎት ትርጉም ናይ ምህላው መሰል ኣለዎም። ናይ ሳተር ኮምዩን ምስ tolkförmedlingen i Borlänge ስምምዕ ኣለዎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

መዓርፎ ነፈርቲ ካብ ሳተር መገዲ 15 ደቓይቕ እዩ። እቲ መገዲ ባቡርን ሃገራዊ ጽርግያን በቲ ከተማ ይሓልፍ። ምስ እተፈላለየ ክፋላት ናይቲ ወረዳን ከምኡውን ምስ ካልኦት ክፍልታት ሽወደንን ግሩም ናይ ኣውቶቡስ መራኸቢታት ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ሴተር ኮምዩንን ዞባ ዳላርናንእቶም ዝዓበዩ ወሃብቲ ስራሕ እዮም።

ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ወይ ነቶም ናይ ወጻኢ ድሕረባይታ ዘለዎም ሰባት ሓድሽ ወይ ፈላሚ ስራሕ ንኺፈጥሩ ንምሕጋዝ ኣብ መንጎ ሳተር ኮምዩንን ቤትጽሕፈት ዕዮን ምትሕብባር ተጀሚሩ ኣሎ።