Piteå

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 14 1 2021

ናብ ፒተዮ ምምጽኣ ናብ ገዝኻ ከም ምምጻእ እዩ። እቲ ኮምዩን ንኹሉ ሰብ ከምዚ ኪስምዖ እዩ ዚደሊ። ፒተዮ ምጭውትን ሰላም ዝመልኣን ኣብ ጥቓ ዱርን እኩባት ደሴትን እትርከብ ከተማ እያ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

42,307

ስፍሓት መሬት

4,640 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Luleå 55 ኪሜ
  • Skellefteå 79 ኪሜ
  • Umeå 213 ኪሜ
ኣርባዕተ ሰባት ብናይ ነዊሕ ጕዕዞ ሸርታሕታሕ በረድ (långfärdsskridskor) ይጕዓዙ ኣለዉ።

ኣብ እዋን ሓጋይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ፋርዳ ሓደ ናይ በረድ መንገዲ ንብጫማ በረድ ሸታሕታሕ ምባል፡ ብመንሻታትሒ በረድ ምካድን ብእግርኻ ምዝዋርን ካብ በረድ ይጽረግ ኣሎ። ስእሊ፡ ክሪስተር በርይ

ኣብዚ እተፈላለየ ሙዚቃን ፈስታታትን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈታትን ኣሎ። ኣብኡ ዓበይቲ ኢንዱስትሪ፡ ናይ ቱሪዝም ቁጠባዊ ንጥፈታት ከምኡውን ኣብ ብዙሕ ሰክተራት እተዋፈራ ነኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናት ኣለዋ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ፒተዮ እተፈላለየ መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። ኣብዚ ዚካረን ዚዕደግን ቪላታትን ኣፓርትማን ሰርቪሳትን ዘለዎ ከባቢ ኣሎ። Pitebo ናይቲ ኮምዩን ትካል ክራይ ኣባይቲ እዩ። ንሱ ዝካረ ገዛውቲ ይዕድል። ይኹንምበር ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ። እቲ ናይቲ ኮምዩን መቐበሊ ስደተኛታት ነቶም ስደተኛታት ገዛ ንኪረኽቡ ይሕግዞም። ኣብቲ ናይ ፒተዮ ወብሳይት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ናይ ናእሽቱ ጀላቡ ወደብ ኣብ ጸሓይ ምዕራባ። ሓንቲ ንእሽተይ ናይ ሞቶር ጃልባ ኣብቲ ወደብ ዓሺጋ ኣላ።

ፒተዮ ነቲ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ክነብርን ክጸንሕን ዝደሊ ሰብ ጽቡቕ ቦታ ኣለዋ። እቲ ናይታ ከተማ ኣብ ጥቓ ማይ ድኾና ነቲ ማእከል ከተማ ጽቡቕ ሃዋሁው እውን ይፈጥረሉ እዩ። ስእሊ፡ ኣንጀሊካ ላርሶን

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

በቶም ካብ ወጻኢ ዝመጹ ብብዝሒ ዚዝረብ ቋንቋታት፡ ዓረብ፡ ፋርስ፡ ዳሪ፡ ሶማሊን ትግርኛን እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ፒተዮ ልዕሊ 300 ማሕበራት ኣለዋ፡ መብዛሕትአን ኣብ ስፖርትን ባህልን ዘተኮራ እየን። ናይ ወጻኢ ድሕረባይታ ብዘለዎም ሰባት ዝቖማ ማሕበራትውን ኣለዋ፡ ከም ንኣብነት ናይ እስልምናን ናይ ሶማሊን ማሕበራት። ኩለን ንጡፋት ማሕበራት ኣብቲ ናይ ፒተዮ ደብተር ማሕበራት ክትረኽበን ትኽእል።

ናይ ፒተዮ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ናይ መጽናዕቲ ሓገዝ ትህብ ስሕት ኢላ ድማ ምስቲ ኮምዩን ወይ ካልእ ኣካል ብምትሕብባር ኣህጉራዊ በዓላት ብመግብን መስተን ተስተናግድ። ኣብዚ ናይቲ ከባቢ ማሕበር ቀዪሕ መስቀል ኣሎ።

ሓንቲ ብጉልባብ ዝተሸፈነት ሰበይቲ ትስዕስዕ ኣላ። ኣብ ዙርያ እታ ሰበይቲ ካልኦት ሰባት እንዳ ኣጣቕዑ ይስዕስዑ ኣለዉ።

ንሓድሽ ርክባትን ምልውዋጥን ምስ መግቢ፡ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ኣህጉራውያን ፈስታታ እውን ይዳሎ እዩ። ስእሊ፡ ኣን-ሶፊ ቡማን

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ናይ ፒተዮ ማእከል ከተማ ዳርጋ ንኹሉ ቀረባ እዩ። ኣብኡ ክልተ ናይ ዕዳጋ ጋለርያ፡ ቡቲካት፡ ካፈታትን ኣብያተመግብን ኣሎ። ኣብያተጽሕፈት መድህንን ቀረጽን ናይ ስደተኛታት መቐበልን እውን ኣብቲ ማእከል ከተማ እዩ። ቤትጽሕፈት ዕዮን፡ ቤትንባብን ምምሕዳር ከተማን ብእግሪ ኪኽየድ ይከኣል። ካብቲ ማእከል ከተማ ውጽእ ኢልካ ዘገልገለ ክዳውንቲ፡ ኣቕሑ ገዛን ክሽነን፡ ናይ ስፖርት መሳርሒን ካልእን ብሕሱር ዋጋ ዝሸጣ ኣለዋ፡ ከም Repris återanvändningsmarknadቀዪሕ መስቀል ኩፓን ከምኡውን Second Chance.

ሓደ ብዘገልገለ ኣቝሑት፣ ናውቲ ቤትን ክዳውንትን መጸባበቒ ነገራትን ዝመልኣ ናይ ካልኣይ ኢድ ዱኳን።

ኣብ ፒተዮ ብዙሓት ማይ ዝጠዓመ ክዳውንቲ፡ ዘገልገለ ኣቑሑት ገዛ፡ ናውቲ ቤትን ብዙሕ ካልእን ዝሸጣ ዱኳናት ኣለዋ። ንኣብነት ብእግርኻ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ርሕቀት ናይ ቀይሕ መስቀል ኩፓን ኣሎ። ስእሊ፡ ኣንጀሊካ ላርሶን

Studio Acusticum ዘመናዊ መድረኽ ሙዚቃ እዩ። ብቐጥታ ድማ ምስ ናይ ሙዚቃ ኮለጅ እተኣሳሰረ እዩ። ኣብኡ ናይ ሓጋይን ክረምትን ንጥፈታት ዘለዎ ብዙሕ ናይ ስፖርት መሳለጥያታትን ኣደራሻትን ኣሎ። ናይ ስፖርት ከተማ ዝኾነት ፒተዮ፡ ኣብ እተፈላለየ ስፖርት ትካፈል፡ ከም ምንሽርታት፡ ምግላብ፡ ኵዕሶ እግሪ (ናይ ደቀንስትዮ) ከምኡውን ሆኪ (ናይ ደቀንስትዮ)።

ኣርባዕተ ኣዋልድ ኣብ ሓደ ብሩህ መዓልቲ ኵዕሶ እግሪ ይጻወታ ኣለዋ።

ናይ ፒተዮ ሳመርገይምስ ምስቶም ኣስታት 800 ምዝጉባት ጋንታታት ኣብ ሽወደን እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ናይ ኵዕሶ እግሪ ዙርያ ግጥም እዩ። ዓመታዊ ኣብ ሰነ ይካየድን ናይ ብሓቂ ህዝባዊ ፌስታን እዩ። ስእሊ፡ ክሪስተር በርይ

ናብ ማያትን እኩባት ደሴታትን ቀረባ ብምዃና ተፈታዊት እያ። ብግዜ ሓጋይ እቲ ገማግም ባሕሪ ብዙሕ በጻሕቲ ኣለዉዎ፡ ከምቲ ዓብን ውሩይን ናይ ቱሪስት ቦታ ዝኾነ Piteå havsbad ። ኣብ ክረምቲ ተቐማጦ ፒተዮ ናይ ምንሽርታትን ኮረርን ናይ በረድ ማኪናን ጸወታታት ይጻወቱ።

ሓደ ናይ ክረምቲ መዓልቲ ናይ ፒተዮ እኹባት ደሴታት። ኩርንዓቱ፡መሳኹቱን ማዕጽኡን ብጻዕዳ ሕብሪ ዝተለኽየ ቀያሕቲ ንኣሽቱ ገዛውቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ።

ናይ ፒተዮ እኩባት ደሴታት ብኣስታት 550 ደሴታት ዝቖመ እዩ። ፒተ-ሮንሼር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ምግፋፍ ዓሳ ስፍራ፡ መደበር ፓይሎት መራኽብን ግንቢ ሓባሪ ብርሃንን ዘለዎ ድሕሪ ምንባሩ ኣብዚ እዋን ኣዚ ብቐዳምነት ናይ እዋን ክረምቲ ገነት እዩ። ስእሊ፡ ሌና በርይግሬን

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ፒተዮ ኮሙናውያንን ብሕታውያንን ኣብያትትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ ከምኡውን ሓንቲ ብማሕበር ወለዲ እትመሓደር ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣላ። ገሊአን ምስ ረጆ ኤሚልያን ሞንተሶሪን ዝመሳሰላ እየን። ሓንቲ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ኣብ ደጋዊ ዙረትን ተመክሮን እያ እትትኩር። ቦታ ንምሓዝ ነቲ ናይ ትምህርቲ ምምሕዳር ተወከሶ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዝያዳ ኣንብብ።

ኣብ ፒተዮ ክፉታት ኣብያተትምህርቲውን ኣለዋ። ኣብኡ ወለዲ ምስ ደቆም ምስ ካልኦት ወለድን ደቆምን ንምርኻብ ይመጹ። ከምኡውን ብናይቲ ኮምዩን ዝመሓደር Familjens hus፡ ብሽወደናዊት ቤትክርስትያን ዝመሓደር ኣብ ገጠራት ዚርከብ ናይ መአከቢ ቦታታትን።

ክልተ ቈልዑ ኣብ ማይ ኣብ ልዕሊ ሒደት ኣእማን ደው ኢሎም ኣለዉ። ጸሓይ ትዓርብ ኣላ።

ፒተዮ ኣብ እዋን ክረምቲ ብብዙሕ ብርሃን ጸሓይን ምሕምባስን፡ ደስ ዝብሉ ፍጻሜታትን ነዋሕቲ ብሩሃት ናይ ክረምቲ ለይትታትን እያ ትልለ። ስእሊ፡ ክሪስተር በርይ

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ፒተዮ ኣስታት 30 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። Christinaskolan ካብ ትምህርታዊ ዓመት 4 ዚጅምር ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ናይ ባለት/ክላሲካዊ ትልሂት ስልጠና ኣለዎ፡ ከምኡውን ሙዚቃ ንትምህርታዊ ዓመት 7-9 ኣሎ። ኣብ ኦየቢን ንኹሉ ትምህርታዊ ዓመት ዚኸውን ናይ ምስማዕ ክላሳት ኣሎ። ኣብ ኖርማልምስኩላን ድማ ንፈለማ ትምህርታዊ ዓመት ዚኸውን ናይ ሞንተሶሪ ንጥፈታት ኣሎ።

ኣብዚ ክልተ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ስትሮምባካስኩላን ብዙሕ ሃገራውን መእተውን ፕሮግራማት ኣለዎ። ኣብዚ ብሃገራዊ ደረጃ ናይ ዳንስን ናይ ኢንዱስትሪን ፕሮግራም ኣሎ። ግራንስ ናቱርብሩክስኩላ ናብ ሕርሻን እንስሳታትን ከምኡውን ናብ መእተዊ ፕሮግራም ዘተኮረ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ይህብ።

ኣብ ፒተዮ ናይ ሮንስኩላ ናይ መባእታን ስልጠናን ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ስትሮምባካስኩላን ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ፍሉይ ቤትትምህርትን ናይ ንጥፈታት ስልጠናን ኣሎ።

ናይ ፒተዮ ቤት ንባብ ናይ ቈልዑ መጻሕፍቲ ክፍሊ። ናይ ቈልዑ መጻሕፍቲ ኣብ ከብሒ ተሰሪዑ ኣሎ።

ኵለን 46 ኣብ ኖርቦተን ዝርከባ ኣብያተ ንባብ ስለ ዝሓበራ ንተለቃሕቲ ናይ 1 228 959 ዝተፈላለየ ኣርእስቲ መጽሓፍ ንምርካብ ኣኽእሎ ሂቡ። ከምኡ’ውን መጻሕፍቲ ኣብ ቡደን ተለቂሕካ ኣብ ፒተዮ ናይ ምምላሱ ዕድል ፈጢሩ። ስእሊ፡ ኣንጀሊካ ላርሶን

ዕድላት ትምህርቲ

ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ መባእታዊ ኮርሳትን ካልኣይ ደረጃዊ ኮርሳትን ፍሉይ ትምህርቲ ንዓበይትን እተፈላለየ ሞያዊ ስልጠናን ሽወደን ንወጻእተኛታትን (sfi) ይህብ። ብመገዲ ኣብቲ Vägledningscentrum ዚወሃብ መጽናዕትን ሞያዊ መምርሕን፡ ብዛዕባቲ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዚወሃብ ናይ ሞያን ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ፡ ከምኡውን ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ሞያዊ ኮለጅን ህዝባዊ ኮለጅን ሓገዝ ትረክብ።

ኣብ ፒተዮ Framnäs folkhögskolaከምኡውን Musikhögskolanብዙሕ ስልጠናን ኮርሳትን ዚወሃበሉ ክፋል ናይ ሉለዮ ተክኒካዊ ዩኒቨርሲቲ፡ - ኣብ ሙዚቃን መራኸብን መድያን ቀዳማይ ዝኾነ፡ ይርከብ። ናይ ሉለዮ ተክኒካዊ ዩኒቨርሲቲ ኣብ በጺሕካ እትምለሰሉ ርሕቀት እዩ ዘሎ፡ ግሩም ናይ ኣውቶቡሳት ኣገልግሎት ከኣ ኣለዎ።

ኩሎም እቶም ናብ ሽወደን ዚመጹ ሓደስቲ ስደተኛታት ብዛዕባ ሽወደንን ኣካይዳኣን ናይ ሕብረተሰብ ምልላይ ኮርስ ይወሃቦም። እዚ ከኣ ብመገዲ Flyktingmottagningenይዳሎ።

ብዛዕባ ኣብዚ ኮሙን ዘሎ ትምህርቲ ኣባጽሕ ብዝያዳ ኣንብብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ፒተዮ ሓንቲ ሓያሎ ክፍልታት ሕክምናን ናይ ህጹጽ ረድኤት ክሊኒክን ዘለዋ ፒተዮ ኤልቭዳልስ ሽዩክሁስ እተባህለት ሆስፒታል ኣላ። ኣብዚ ኮምዩን ሓሙሽተ ማእከላት ክንክን ጥዕና በዚ ዞባ ዝእለያን ከምኡ'ውን ሓንቲ ብብሕቲ ትእለን ኣለዋ። ኣብ መብዛሕተአን ናይ ነፍሰ ጾራትን ሓራሳትን ክንክን ጥዕና፡ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑን ፊዝዮተራፒን ኣሎ።

ኣብቲ ኮምዩን ናይ ህዝቢ ሕክምና ስኒ፡ ናይ ስኒ ምዕራይን ተክኒካዊ ላቦራቶርን ኣሎ። ኣብኡ ፍሉይ/ናይ ስፐሻሊስት ሕክምና ስኒ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብን ዘይትርዳእን ምስ እትኸውን ኣብቲ ምስ ሰበስልጣን ወይ ትካላት እትገብሮ ርክባት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኪወሃበካ እዩ። እቲ ዝመልከቶ በዓልስልጣን ወይ ትካል እዩ ናይ ተርጓማይ ቆጸራ ዚገብር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ፒተዮ እቲ ናይ ኣውቶቡስ መስመራት ብ Citybuss እዩ ዚካየድ። ኩሉ መስመራት በቲ ሰንትሩም እዩ ዚሓልፍ። ነቲ ናብ ገጠራትን ጎረቤት ኮምዩናትን ዚኸይድ መስመራት Länstrafiken እዩ ዘካየዶ። ናይ ለንስትራፊከን ኣውቶቡሳት ካብቲ መነሃርያ ኣውቶቡስ እየን ዝለዓላ።

ዝቐረበ መነሃርያ ባቡር ኣብ ኣልቭስቢንን ሉለዮን ይርከብ። ብዛዕባ ሰሌዳ ሰዓታት ኣብ sj.seረአ። ናይ ሉለዮ መዓርፎ ነፈርቲ ቀረባን መዓልታዊ ናብ ስቶክሆልምን ካልእ ቦታታትን ዚበራ ነፈርቲ ዘለዋኦን እዩ።

ናይ ሸመታ ጋለርያ ኣብ ፒተዮ። ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ኣብቲ ጋለርያ እንዳ ኸዱ ነቶም ዱኳናት ይዕዘቡ ኣለዉ።

ስሞስታደን፡ ሰፊሕ ቀረብ ናይ ድኳናትን ካፈታትን ከምኡ’ውን ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ሲነማ ዘለዋ ሓንቲ ካብተን ክልተ ኣብዚ ከተማ ዘለዋ ጋለርያ። ስእሊ፡ ኣንጀሊካ ላርሶን

ብዛዕባ ኣብዚ ኮሙን ዘሎ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዝያዳ ኣንብብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ፒተዮ 3,800 ዋኒናት ኣለዋ። ኣብዚ ክልተ ዓበይቲ ናይ ወረቐት ፋብሪካን፡ ብዙሓት ናይ ጽርበት ፋብሪካን፡ ሓንቲ ናይ ምስናዕ ፋብሪካን ከምኡውን ዚዓቢ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ሰክተርን ኣሎ። ካልኦት ቀልጢፈን ዚዓቢ ዘሎ ሰክተር ንምሕዳስ ጸዓት፡ ንቱሪዝምን ከምኡውን ንፈጠራነትን ባህላውን ንጥፈታት ዚምልከት እዩ።

እቲ ኣስታት 3,500 ሰራሕተኛታት ዘለዉዎ ፒተዮ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ።

ፒተዮ ኮምዩን ነቲ Piteå företagarcentrumየካየዶ፡ ኣብኡ ድማ እቶም ናይ ውልቆም ዋኒናት ኪጅምሩ ዚደልዩ ደገፍን ሓገዝን ይረኽቡ።

ናይ ኣጋር ጐደና ኣብ ፒተዮ ሓደ ናይ ክረምቲ መዓልቲ። ሰባት ወሰን ወሰን ናይቲ ጐደና እንዳ ኸዱ ዱኳናት ይዕዘቡ ኣለዉ።

ስቱርጋታን እቲ ዝዓበየ ክፋሉ ናይ ኣጋር ጐደናን እቲ ኣብ ማእከል እዛ ከተማ ብዝያዳ ኣገዳስቲ ዝኾኑ ተር ዝበሉ ድኳናት ዘለውዎን፡ ኣብ ሽወደን ካብቶም መጀመርታ ዝተሰርሑ ጐደና እዩ። ስእሊ፡ ሪካርድ ኮርስትሮም