Piteå

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 30 11 2022

ናብ ፒተዮ ምምጽኣ ናብ ገዝኻ ከም ምምጻእ እዩ። እቲ ኮምዩን ንኹሉ ሰብ ከምዚ ኪስምዖ እዩ ዚደሊ። ፒተዮ ምጭውትን ሰላም ዝመልኣን ኣብ ጥቓ ዱርን እኩባት ደሴትን እትርከብ ከተማ እያ።

Kommunens logotype

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ኣብዚ እተፈላለየ ሙዚቃን ፈስታታትን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈታትን ኣሎ። ኣብኡ ዓበይቲ ኢንዱስትሪ፡ ናይ ቱሪዝም ቁጠባዊ ንጥፈታት ከምኡውን ኣብ ብዙሕ ሰክተራት እተዋፈራ ነኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናት ኣለዋ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ፒተዮ እተፈላለየ መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። ኣብዚ ዚካረን ዚዕደግን ቪላታትን ኣፓርትማን ሰርቪሳትን ዘለዎ ከባቢ ኣሎ። Pitebo ናይቲ ኮምዩን ትካል ክራይ ኣባይቲ እዩ። ንሱ ዝካረ ገዛውቲ ይዕድል። ይኹንምበር ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ። እቲ ናይቲ ኮምዩን መቐበሊ ስደተኛታት ነቶም ስደተኛታት ገዛ ንኪረኽቡ ይሕግዞም። ኣብቲ ናይ ፒተዮ ወብሳይት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

በቶም ካብ ወጻኢ ዝመጹ ብብዝሒ ዚዝረብ ቋንቋታት፡ ዓረብ፡ ፋርስ፡ ዳሪ፡ ሶማሊን ትግርኛን እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ፒተዮ ልዕሊ 300 ማሕበራት ኣለዋ፡ መብዛሕትአን ኣብ ስፖርትን ባህልን ዘተኮራ እየን። ናይ ወጻኢ ድሕረባይታ ብዘለዎም ሰባት ዝቖማ ማሕበራትውን ኣለዋ፡ ከም ንኣብነት ናይ እስልምናን ናይ ሶማሊን ማሕበራት። ኩለን ንጡፋት ማሕበራት ኣብቲ ናይ ፒተዮ ደብተር ማሕበራት ክትረኽበን ትኽእል።

ናይ ፒተዮ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ናይ መጽናዕቲ ሓገዝ ትህብ ስሕት ኢላ ድማ ምስቲ ኮምዩን ወይ ካልእ ኣካል ብምትሕብባር ኣህጉራዊ በዓላት ብመግብን መስተን ተስተናግድ። ኣብዚ ናይቲ ከባቢ ማሕበር ቀዪሕ መስቀል ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ናይ ፒተዮ ማእከል ከተማ ዳርጋ ንኹሉ ቀረባ እዩ። ኣብኡ ክልተ ናይ ዕዳጋ ጋለርያ፡ ቡቲካት፡ ካፈታትን ኣብያተመግብን ኣሎ። ኣብያተጽሕፈት መድህንን ቀረጽን ናይ ስደተኛታት መቐበልን እውን ኣብቲ ማእከል ከተማ እዩ። ቤትጽሕፈት ዕዮን፡ ቤትንባብን ምምሕዳር ከተማን ብእግሪ ኪኽየድ ይከኣል። ካብቲ ማእከል ከተማ ውጽእ ኢልካ ዘገልገለ ክዳውንቲ፡ ኣቕሑ ገዛን ክሽነን፡ ናይ ስፖርት መሳርሒን ካልእን ብሕሱር ዋጋ ዝሸጣ ኣለዋ፡ ከም Repris återanvändningsmarknadቀዪሕ መስቀል ኩፓን ከምኡውን Second Chance.

Studio Acusticum ዘመናዊ መድረኽ ሙዚቃ እዩ። ብቐጥታ ድማ ምስ ናይ ሙዚቃ ኮለጅ እተኣሳሰረ እዩ። ኣብኡ ናይ ሓጋይን ክረምትን ንጥፈታት ዘለዎ ብዙሕ ናይ ስፖርት መሳለጥያታትን ኣደራሻትን ኣሎ። ናይ ስፖርት ከተማ ዝኾነት ፒተዮ፡ ኣብ እተፈላለየ ስፖርት ትካፈል፡ ከም ምንሽርታት፡ ምግላብ፡ ኵዕሶ እግሪ (ናይ ደቀንስትዮ) ከምኡውን ሆኪ (ናይ ደቀንስትዮ)።

ናብ ማያትን እኩባት ደሴታትን ቀረባ ብምዃና ተፈታዊት እያ። ብግዜ ሓጋይ እቲ ገማግም ባሕሪ ብዙሕ በጻሕቲ ኣለዉዎ፡ ከምቲ ዓብን ውሩይን ናይ ቱሪስት ቦታ ዝኾነ Piteå havsbad ። ኣብ ክረምቲ ተቐማጦ ፒተዮ ናይ ምንሽርታትን ኮረርን ናይ በረድ ማኪናን ጸወታታት ይጻወቱ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ፒተዮ ኮሙናውያንን ብሕታውያንን ኣብያትትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ ከምኡውን ሓንቲ ብማሕበር ወለዲ እትመሓደር ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣላ። ገሊአን ምስ ረጆ ኤሚልያን ሞንተሶሪን ዝመሳሰላ እየን። ሓንቲ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ኣብ ደጋዊ ዙረትን ተመክሮን እያ እትትኩር። ቦታ ንምሓዝ ነቲ ናይ ትምህርቲ ምምሕዳር ተወከሶ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዝያዳ ኣንብብ።

ኣብ ፒተዮ ክፉታት ኣብያተትምህርቲውን ኣለዋ። ኣብኡ ወለዲ ምስ ደቆም ምስ ካልኦት ወለድን ደቆምን ንምርኻብ ይመጹ። ከምኡውን ብናይቲ ኮምዩን ዝመሓደር Familjens hus፡ ብሽወደናዊት ቤትክርስትያን ዝመሓደር ኣብ ገጠራት ዚርከብ ናይ መአከቢ ቦታታትን።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ፒተዮ ኣስታት 30 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። Christinaskolan ካብ ትምህርታዊ ዓመት 4 ዚጅምር ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ናይ ባለት/ክላሲካዊ ትልሂት ስልጠና ኣለዎ፡ ከምኡውን ሙዚቃ ንትምህርታዊ ዓመት 7-9 ኣሎ። ኣብ ኦየቢን ንኹሉ ትምህርታዊ ዓመት ዚኸውን ናይ ምስማዕ ክላሳት ኣሎ። ኣብ ኖርማልምስኩላን ድማ ንፈለማ ትምህርታዊ ዓመት ዚኸውን ናይ ሞንተሶሪ ንጥፈታት ኣሎ።

ኣብዚ ክልተ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ስትሮምባካስኩላን ብዙሕ ሃገራውን መእተውን ፕሮግራማት ኣለዎ። ኣብዚ ብሃገራዊ ደረጃ ናይ ዳንስን ናይ ኢንዱስትሪን ፕሮግራም ኣሎ። ግራንስ ናቱርብሩክስኩላ ናብ ሕርሻን እንስሳታትን ከምኡውን ናብ መእተዊ ፕሮግራም ዘተኮረ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ይህብ።

ኣብ ፒተዮ ናይ ሮንስኩላ ናይ መባእታን ስልጠናን ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ስትሮምባካስኩላን ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ፍሉይ ቤትትምህርትን ናይ ንጥፈታት ስልጠናን ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ መባእታዊ ኮርሳትን ካልኣይ ደረጃዊ ኮርሳትን ፍሉይ ትምህርቲ ንዓበይትን እተፈላለየ ሞያዊ ስልጠናን ሽወደን ንወጻእተኛታትን (sfi) ይህብ። ብመገዲ ኣብቲ Vägledningscentrum ዚወሃብ መጽናዕትን ሞያዊ መምርሕን፡ ብዛዕባቲ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዚወሃብ ናይ ሞያን ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ፡ ከምኡውን ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ሞያዊ ኮለጅን ህዝባዊ ኮለጅን ሓገዝ ትረክብ።

ኣብ ፒተዮ Framnäs folkhögskolaከምኡውን Musikhögskolanብዙሕ ስልጠናን ኮርሳትን ዚወሃበሉ ክፋል ናይ ሉለዮ ተክኒካዊ ዩኒቨርሲቲ፡ - ኣብ ሙዚቃን መራኸብን መድያን ቀዳማይ ዝኾነ፡ ይርከብ። ናይ ሉለዮ ተክኒካዊ ዩኒቨርሲቲ ኣብ በጺሕካ እትምለሰሉ ርሕቀት እዩ ዘሎ፡ ግሩም ናይ ኣውቶቡሳት ኣገልግሎት ከኣ ኣለዎ።

ኩሎም እቶም ናብ ሽወደን ዚመጹ ሓደስቲ ስደተኛታት ብዛዕባ ሽወደንን ኣካይዳኣን ናይ ሕብረተሰብ ምልላይ ኮርስ ይወሃቦም። እዚ ከኣ ብመገዲ Flyktingmottagningenይዳሎ።

ብዛዕባ ኣብዚ ኮሙን ዘሎ ትምህርቲ ኣባጽሕ ብዝያዳ ኣንብብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ፒተዮ ሓንቲ ሓያሎ ክፍልታት ሕክምናን ናይ ህጹጽ ረድኤት ክሊኒክን ዘለዋ ፒተዮ ኤልቭዳልስ ሽዩክሁስ እተባህለት ሆስፒታል ኣላ። ኣብዚ ኮምዩን ሓሙሽተ ማእከላት ክንክን ጥዕና በዚ ዞባ ዝእለያን ከምኡ'ውን ሓንቲ ብብሕቲ ትእለን ኣለዋ። ኣብ መብዛሕተአን ናይ ነፍሰ ጾራትን ሓራሳትን ክንክን ጥዕና፡ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑን ፊዝዮተራፒን ኣሎ።

ኣብቲ ኮምዩን ናይ ህዝቢ ሕክምና ስኒ፡ ናይ ስኒ ምዕራይን ተክኒካዊ ላቦራቶርን ኣሎ። ኣብኡ ፍሉይ/ናይ ስፐሻሊስት ሕክምና ስኒ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብን ዘይትርዳእን ምስ እትኸውን ኣብቲ ምስ ሰበስልጣን ወይ ትካላት እትገብሮ ርክባት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኪወሃበካ እዩ። እቲ ዝመልከቶ በዓልስልጣን ወይ ትካል እዩ ናይ ተርጓማይ ቆጸራ ዚገብር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ፒተዮ እቲ ናይ ኣውቶቡስ መስመራት ብ Citybuss እዩ ዚካየድ። ኩሉ መስመራት በቲ ሰንትሩም እዩ ዚሓልፍ። ነቲ ናብ ገጠራትን ጎረቤት ኮምዩናትን ዚኸይድ መስመራት Länstrafiken እዩ ዘካየዶ። ናይ ለንስትራፊከን ኣውቶቡሳት ካብቲ መነሃርያ ኣውቶቡስ እየን ዝለዓላ።

ዝቐረበ መነሃርያ ባቡር ኣብ ኣልቭስቢንን ሉለዮን ይርከብ። ብዛዕባ ሰሌዳ ሰዓታት ኣብ sj.seረአ። ናይ ሉለዮ መዓርፎ ነፈርቲ ቀረባን መዓልታዊ ናብ ስቶክሆልምን ካልእ ቦታታትን ዚበራ ነፈርቲ ዘለዋኦን እዩ።

ብዛዕባ ኣብዚ ኮሙን ዘሎ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዝያዳ ኣንብብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ፒተዮ 3,800 ዋኒናት ኣለዋ። ኣብዚ ክልተ ዓበይቲ ናይ ወረቐት ፋብሪካን፡ ብዙሓት ናይ ጽርበት ፋብሪካን፡ ሓንቲ ናይ ምስናዕ ፋብሪካን ከምኡውን ዚዓቢ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ሰክተርን ኣሎ። ካልኦት ቀልጢፈን ዚዓቢ ዘሎ ሰክተር ንምሕዳስ ጸዓት፡ ንቱሪዝምን ከምኡውን ንፈጠራነትን ባህላውን ንጥፈታት ዚምልከት እዩ።

እቲ ኣስታት 3,500 ሰራሕተኛታት ዘለዉዎ ፒተዮ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ።

ፒተዮ ኮምዩን ነቲ Piteå företagarcentrumየካየዶ፡ ኣብኡ ድማ እቶም ናይ ውልቆም ዋኒናት ኪጅምሩ ዚደልዩ ደገፍን ሓገዝን ይረኽቡ።