Mjölby

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 30 11 2022

ኣብታ እትሰፍሕ ዘላን ኣብ ታሪኽ ሱር ዘለዋን ኮምዩን ኢኻ መጺእካ፡ ግን ከኣ ኣዒንታ ናብ መጻኢ እየን ዚጥምታ። ኣብዚ፡ 26,000 ተቐማጦ ኣለዉ፡ ቍጽሪ ህዝቢ ድማ ይውስኽ ኣሎ።

Kommunens logotype

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ኣባና ናይ ገጠርን ንእሽቶ ከተማን ጸጋታት ኣሎ፡ ከመይሲ ብፐንደልቶግ ክሳብ ሊንሾፒንግ 20 ደቓይቕ እዩ ዚወስድ፡ ናብ ኖርሾፒንግ ድማ 45 ደቓይቕ።ንሕና ሰለስተ ከተማታት ኣሎና፤ ምዮልቢ፡ ኸኒገን ማንቶርፕን። ምዮልቢ ዝዓበየት እያ። እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኦስትዮታስላተን ህይወት ዝመልኦ ገጠር እዩ። ጥቓ ተፈጥሮ ምዃን ንደጋዊ ህይወት ዕድላት ይህቦ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ምዮልቢ እቲ ዝዓበየ ትካል ክራይ ኣባይቲ ቡስታድስቡላገት እዩ። ንሱ ኣስታት2,500 ኣፓርትማን ልዕሊ 250 ናይ ንግዲ ኣባይትን ኣለዎ። ገዛ ንምርካብ ተራ ክትሕዝ እንተ ደሊኻ ወይ ድማ ብዛዕባ ጥርሑ ገዛ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ብመገዲ ናይቲ ቡስታድስቡላገት ወብሳይት ክትገብሮ ትኽእል።

ገዛ ዘካርዩ ኣካረይቲውን ኣለዉ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ዝርዝር ኣካረይቲ ኣሎ። እቲ ናይ ምውህሃድ ቤትጽሕፈት ንሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ገዛ ንኺረኽቡ ይሕግዞም።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ምዮልቢ ኮምዩን ንነዊሕ ግዜ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ስለ ዝነበራ ኣብኡ ብዙሓት እተፈላለየ ቋንቋ ዚዛረቡ ብሔራት ኣለዉ። ገለ ካብኣታቶም ንምጥቃስ፣ ዓረብ፡ ሶማሊ፡ ኦሮሞ፡ ፈረንሳ፡ ዳሪ ወዘተ..

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ብዛዕባ ኩለን ማሕበራት ሓበሬታ ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ምዮልቢ ኩሉ ዳርጋ ቀረባ እዩ። ኣብኡ ቤትንባብ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ቤትጽሕፈትን ኣሎ። ኣብኡ ግሮሰሪታት፡ እንዳ ክዳውንቲ፡ እንዳ ሳእኒን ኣቕሑ ገዛውትን ኣሎ። ዘገልገለ ኣቕሑ ገዛን ክዳንን ኣቕሑ ክሽነን ወዘተ. ዚሸጣ ናይ ሰከንድሃንድ ድኳናትውን ኣለዋ።

ኣብቲ ኮምዩን ናይ ጽባሕ ሙዚቀኛታትን ተለሃይትን ተዋንያንን ዚፈርዩሉ ናይ ባህሊ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ምዮልቢ ግሩም መሐምበስን መዘናግዕን ህንጻታት ኣሎ - ሉንድቢ መሐምበሲ። መጋለቢ፡ 18-ናይ ጎልፍ ሜዳታት፡ ኣደራሽ በረድ፡ ኣደራሽ ስፖርትን ካልእን ድማ ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብቲ ኮምዩን ኮሙናዊ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን መውዓሊ ስድራቤትን ኣሎ። ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዝበጽሑ ህጻናት፡ ማለት 6-12 ዓመት፡ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ቤት ኪህልዉ ይኽእሉ። ብኣካላውን ስነኣእምሮኣውን ወይ ካልእ ምኽንያት ኣብ ምዕባለኦም ፍሉይ ክንክን ዚደልዩ ህጻናት ነቲ ድሌቶም ዚጠልቦ ረድኤት ኪረኽቡ እዮም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ዓቕሚ ኣሃዱ (resursenhetens) ወብሳይት ኣንብብ።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ምዮልቢ ኮምዩን ሓያሎ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ብዛዕባአን ብተወሳኺ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣንብብ። ንካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ብዚምልከት ኣብ ምዮልቢ ኮምዩን ክልተ ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባተን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርትን ሃገራዊ ናይ ስፖርት ቤትትምህርቲ/ናይ መኻይን ስፖርትን ከተንብብ ትኽእል።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ምዮልቢ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ዕድላት ኣሎ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ንናይ ምዮልቢ ትምህርቲ ንዓበይቲ ተወከስ። እቲ ዝቐረበ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሊንሾፒንግ ኣሎ። ኣብኡ ብዙሓት ተመሃሮ እናተመላለሱ ይምሃሩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ምዮልቢ ማእከል ጥዕና፡ ፋርማሲን ሕክምና ስንን ኣሎ። ኣብ ሓደገኛ ሕማምን ወይ መጕዳእትን ግዜ ንሞታላ ሆስፒታል ወይ ድማ ነቲ ናይ ሊንሾፒንግ ዩኒቨርሲታዊ ሆስፒታል ተወከስ።

ብዛዕባ ክንክን ሕማም ብዝያዳ ኣንብብ

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብን ዘይትርዳእን ምስ እትኸውን፡ ምስ ኩሉ ትካላዊ፡ ኮሙናዊ ወይ ሕክምናዊ ትካል ኣብ እትገብሮ ርክባት ናይ ትርጉም ሓገዝ ኪግበረልካ መሰል ኣሎካ። ነዚ ኣቐዲምካ ቆጸራ ምሓዝ የድሊ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ምዮልቢ ብመገዲ Östgötapendeln ከምኡውን SJ​ ጽቡቕ ናይ መስመራት መራኸቢታት ኣሎ።

SJ

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ምዮልቢ ዚርከባ ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ እየን፤ Toyota IndustriesEurope AB፡ Väderstad-verken AB፡ ሞልቢ ኮምዩን።

ናይቲ ኮሙን ኢንዱስትሪን ንግድን ኩባንያን