Knivsta

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 27 7 2020

ክኒቭስታ ናይ ፈጣርነት መንፈስን መለለዪን ዘለዎ ብዕድመ ንእሽቶን ዝዓቢ ዘሎን ኮምዩን እዩ። ኣብ መንጎ ዓበይቲ ከተማታት ኮይኑ ንጡፍ መዘናግዕን ውቁብ ገጠራዊ ቅርጺ ዘለዎን ኮምዩን እዩ። ኣብዚ፡ ጠርናፊ ናይ ባህልን ማሕበራውን ናብራ ኣሎ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

18,835

ስፍሓት መሬት

295 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Uppsala 21 ኪሜ
  • Stockholm 55 ኪሜ
  • Arlanda 15 ኪሜ
ህንጻ ኮሙን ኣብ ክኒቭስታ። እዚ ህንጻ ቀይሕ ፋሳድ ኣለዎ።

ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ኣብ ማእከል ክኒቭስታ ይርከብ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማታት ክኒቭስታን ኣልሲከን መብዛሕትኦም ኣብ ጃርዲን ዘለዎ ቪላ እዮም ዚቕመጡ። ግን ጥራይ ከተማታት ኣይኮናን ሰሓብቲ። ኣብቲ ህይወት ዘለዎ ገጠራትና ብዙሓት ናይቲ ኮምዩን ሰባት ይነብሩ። ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ኣባይቲ፡ ክኒቭስታቡስታደር ይብሃል። ኣብቲ ኮምዩን ብዙሓት ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ምምሕዳር ቋንቋታት ዓረብኛ፣ ፋርሲ፣ ሶማልኛ፣ ፊንላንድ፣ ሽወደንን እንግሊዝኛን ይዝረቡ። ናይ ቋንቋ ጉጅለታት በቲ ናይ ነባራይ ምእታውን ምግዓዝን ይጽሎ እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምምሕዳር ክኒቭስታ ሓበሬታ ብብዙሓት ቋንቋታት እንግሊዘኛ፣ ዓረብኛ፣ ጀርመን፣ፋርሲ፣ ሮማኒ፣ ሶማልኛን ፊንላንድን ይርከብ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ብመገዲ ናይ ጎግል ትርጓሜ ናብ ብዙሓት ቋንቋታት ክትርጎም ይከኣል።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ክኒቭስታ ኮምዩን 55 እተፈላለያ ማሕበራት ብምሓዝ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ዘለዎ ኮምዩን እዩ። ንሳተን ናብ ህጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን ዝዓለመ ኣብ ስፖርትን ባህልን ናይ በረኻ ዙረትን ዝነጥፋ ማሕበራት እየን። ከተማታትን ገጠራትን ሃብታም ባህላዊ ታሪኽ ኣለወን። ካብ ዘመን እምኒ ጀሚሩ ድማ ዓቢ ተገዳስነት ዝነበሮ ናይ ሰብ ሰፈራት እየን ነይረን። እዚ ፍልጠትን ውርሻን ብብዙሓት ናይቲ ከባቢ ማሕበራት ህይወት ኪረክብ ክኢሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ናይ ምምሕዳር ቤትጽሕፈት፡ ናይ ሓበሬታ ማእከል ክኒቭስታ​ን ቤትንባብን ይርከብ። ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት ኣብ ማእከላይ ቦታ እቲ ምምሕዳር ይርከብ። ኣብ ክኒቭስታ ብዙሕ ግሮሰሪታትን ነኣሽቱ ናይ ክዳውንቲ ድኳናትን፡ ከምኡውን ናይ ስልማት ድኳናትን ፍርያት ወረቐትን ይርከብ። ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ፖሊስ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ብኣካል ተረኺቦም ሕቶታት ይምልሱ ከምኡ ውን ቅልል ዝበሉ ጉዳያት ይቕበሉ። ካሳ ውሕስነት፣ ቤትጽሕፈት ዕዮን ቀረጽን ግን ኣብ ኡፕሳላ እዮም ዝርከቡ።

ዓበይቲ መስኮት ዘለዎ ቤት ንባብ። ኣብ ማእከል እቲ ክፍሊ ንቈልዑ ዝኸውን ሓደ ንእሽተይ ጣውላ ኣሎ።

ኣብቲ ኮምዩን ንዓበይትን ንነኣሽቱን ዚምሽእ ዓቢ ቤትንባብ ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብቲ ኮምዩን 12 ኮሙናውን 11 ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ።

ብድሕሪት ጽሕዲ ዘለዎ መጻወቲ ቦታ።

ኣብያተትምህርቲ ምስ ተዓጽወ፡ እቲ ናይ ቤትትምህርቲ ደምበ ንኹሉ ነባሪ ናይቲ ኮምዩን ክፉት እዩ። ኣብ ጥቓቲ ብረንሸርስኩላን መጻወቲ ኣሎ።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ክኒቭስታ ዓሰርተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፡ ሸሞንተ ናይቲ ኮምዩን፡ ክልተ ድማ ናይ ብሕቲ። ስለስተ ካባታተን ላዕለዋይ ደረጃ ኣለወን፡ ንሳተን ከኣ ቱንማንስኩላን፡ ማርጋረታስኩላንን ኣልሲከ ስኩላን እየን። ጥቓ ቱንማንስኩላን መሓምበስን ጂምን ዘለዎ ናይ ጥዕና ቤት Hälsohuset ኣሎ። ኣብ ክኒቭስታ ሾግረንስካ ዚብሃል ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ፡ ንሱ ድማ ናብ ሞያ ዝዕለመ መደባት ኣለዎ። እቲ ቤትትምህርቲ ናይ መእተዊ ወይ መፋለጢ መደብ ኣለዎ። ንካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናብ ካልእ ኮምዩናት እውን ይኽየድ እዩ።

ሓደ መሓምበሲ ኣዳራሽ፡ ሓደ ቈልዓ ናብቲ ማይ ንድሕሪት ይዘልል ኣሎ።

ኣብ ማእከል ክኒቭስታ ካብ መዕረፍ ባቡራት ከይረሓቐ መሓምበስን ጂምን ዘለዎ ናይ ጥዕና ቤት Hälsohuset ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ክኒቭስታ ትምህርቲ ንዓበይቲ ምስ ኤስኤፍኢ ኣሎ። ዩኒቨርሲትን ኮለጅን ኣብ ከባቢ ወረዳታት ይርከብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ክኒቭስታ ክልተ ማእከላት ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምናን ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ኣብቲ ኣብ ኡፕሳላ ዚርከብ Akademiska sjukhuset እዩ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናብ፡ ንኣብነት፡ ማእከል ጥዕና፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ መድህን ቤትጽሕፈትን ቤትጽሕፈት ዕዮን ምስ እትበጽሕ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ንምርካብ መሰል ኣሎካ። ቆጸራ ክትገብር ከሎኻ ኣዘክሮም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ባቡርን ፐንደልቶግን ባስን ናብ ኡፕሳላ፡ ኣርላንዳን ስቶክሆልምን ይኸዳ። ክኒቭስታ ጥቓ E4 ይርከብ። ኣርላንዳ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ናይ ሽወደን ዝዓበየ አይርፖርት እዩ። ብባቡር ክሳብ ኡፕሳላ 10 ደቓይቕ ይወስድ፡ ክሳብ ስቶክሆልም 30 ደቓይቕ ይወስድ፡ ክሳዕ ኣርላንዳ 7 ደቓይቕ ይወስድ።

ሓንቲ ትተመላላሲት ባቡር ብሓደ መደበር ባቡር ትሓልፍ ኣላ።

ክኒቭስታ ጥንታዊት ናይ ባቡር ከተማ እያ፡ ምስ ስቶክሆልምን ኡፕሳላን ድማ ግሩም መራኸቢታት ኣለዋ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ዝዓብየ ወሃብ ስራሕ ክኒቭስታ ኮምዩን እዩ፡ 900 ሰራሕተኛታት ከኣ ኣለዉዎ። ብድሕሪኡ ፋብሪካታትን ንግድን ይመጽእ። ይኹንምበር መብዛሕትአን ዋኒናት ኣብ እተፈላለየ ሰክተራት ዚነጥፋ ነእሽቱን ብኽልተ ሰባት ዝውነናን እየን። ዝዓበየ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ወጻኢቲ ኮምዩን እዩ ዚርከብ። ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ 5000 ሰባት ንኺሰርሑ ካብ ክኒቭስታ ይወጹ። እቲ ኣገዳሲ ቦታታት ስራሕ ኡፕሳላ (ኣካደምያዊ ሆስፒታልን ዩኒቨርሲቲን)፡ ሲግቱና ኮምዩን (ኣርላንዳ ከባቢ) እዩ።

ሓደ ዓቢ ሰሌዳ ቸስ ዘለዎ ኣደባባይ። ክነጀው ሸነኽ ወይናይ ዕምባባ ኣሎ።

ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ኣብ ማእከል ክኒቭስታ ይርከብ።