Knivsta

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 30 11 2022

ክኒቭስታ ናይ ፈጣርነት መንፈስን መለለዪን ዘለዎ ብዕድመ ንእሽቶን ዝዓቢ ዘሎን ኮምዩን እዩ። ኣብ መንጎ ዓበይቲ ከተማታት ኮይኑ ንጡፍ መዘናግዕን ውቁብ ገጠራዊ ቅርጺ ዘለዎን ኮምዩን እዩ። ኣብዚ፡ ጠርናፊ ናይ ባህልን ማሕበራውን ናብራ ኣሎ።

Kommunens logotype

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማታት ክኒቭስታን ኣልሲከን መብዛሕትኦም ኣብ ጃርዲን ዘለዎ ቪላ እዮም ዚቕመጡ። ግን ጥራይ ከተማታት ኣይኮናን ሰሓብቲ። ኣብቲ ህይወት ዘለዎ ገጠራትና ብዙሓት ናይቲ ኮምዩን ሰባት ይነብሩ። ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ኣባይቲ፡ ክኒቭስታቡስታደር ይብሃል። ኣብቲ ኮምዩን ብዙሓት ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ምምሕዳር ቋንቋታት ዓረብኛ፣ ፋርሲ፣ ሶማልኛ፣ ፊንላንድ፣ ሽወደንን እንግሊዝኛን ይዝረቡ። ናይ ቋንቋ ጉጅለታት በቲ ናይ ነባራይ ምእታውን ምግዓዝን ይጽሎ እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምምሕዳር ክኒቭስታ ሓበሬታ ብብዙሓት ቋንቋታት እንግሊዘኛ፣ ዓረብኛ፣ ጀርመን፣ፋርሲ፣ ሮማኒ፣ ሶማልኛን ፊንላንድን ይርከብ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ብመገዲ ናይ ጎግል ትርጓሜ ናብ ብዙሓት ቋንቋታት ክትርጎም ይከኣል።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ክኒቭስታ ኮምዩን 55 እተፈላለያ ማሕበራት ብምሓዝ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ዘለዎ ኮምዩን እዩ። ንሳተን ናብ ህጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን ዝዓለመ ኣብ ስፖርትን ባህልን ናይ በረኻ ዙረትን ዝነጥፋ ማሕበራት እየን። ከተማታትን ገጠራትን ሃብታም ባህላዊ ታሪኽ ኣለወን። ካብ ዘመን እምኒ ጀሚሩ ድማ ዓቢ ተገዳስነት ዝነበሮ ናይ ሰብ ሰፈራት እየን ነይረን። እዚ ፍልጠትን ውርሻን ብብዙሓት ናይቲ ከባቢ ማሕበራት ህይወት ኪረክብ ክኢሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ናይ ምምሕዳር ቤትጽሕፈት፡ ናይ ሓበሬታ ማእከል ክኒቭስታ​ን ቤትንባብን ይርከብ። ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት ኣብ ማእከላይ ቦታ እቲ ምምሕዳር ይርከብ። ኣብ ክኒቭስታ ብዙሕ ግሮሰሪታትን ነኣሽቱ ናይ ክዳውንቲ ድኳናትን፡ ከምኡውን ናይ ስልማት ድኳናትን ፍርያት ወረቐትን ይርከብ። ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ፖሊስ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ብኣካል ተረኺቦም ሕቶታት ይምልሱ ከምኡ ውን ቅልል ዝበሉ ጉዳያት ይቕበሉ። ካሳ ውሕስነት፣ ቤትጽሕፈት ዕዮን ቀረጽን ግን ኣብ ኡፕሳላ እዮም ዝርከቡ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብቲ ኮምዩን 12 ኮሙናውን 11 ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ክኒቭስታ ዓሰርተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፡ ሸሞንተ ናይቲ ኮምዩን፡ ክልተ ድማ ናይ ብሕቲ። ስለስተ ካባታተን ላዕለዋይ ደረጃ ኣለወን፡ ንሳተን ከኣ ቱንማንስኩላን፡ ማርጋረታስኩላንን ኣልሲከ ስኩላን እየን። ጥቓ ቱንማንስኩላን መሓምበስን ጂምን ዘለዎ ናይ ጥዕና ቤት Hälsohuset ኣሎ። ኣብ ክኒቭስታ ሾግረንስካ ዚብሃል ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ፡ ንሱ ድማ ናብ ሞያ ዝዕለመ መደባት ኣለዎ። እቲ ቤትትምህርቲ ናይ መእተዊ ወይ መፋለጢ መደብ ኣለዎ። ንካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናብ ካልእ ኮምዩናት እውን ይኽየድ እዩ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ክኒቭስታ ትምህርቲ ንዓበይቲ ምስ ኤስኤፍኢ ኣሎ። ዩኒቨርሲትን ኮለጅን ኣብ ከባቢ ወረዳታት ይርከብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ክኒቭስታ ክልተ ማእከላት ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምናን ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ኣብቲ ኣብ ኡፕሳላ ዚርከብ Akademiska sjukhuset እዩ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናብ፡ ንኣብነት፡ ማእከል ጥዕና፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ መድህን ቤትጽሕፈትን ቤትጽሕፈት ዕዮን ምስ እትበጽሕ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ንምርካብ መሰል ኣሎካ። ቆጸራ ክትገብር ከሎኻ ኣዘክሮም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ባቡርን ፐንደልቶግን ባስን ናብ ኡፕሳላ፡ ኣርላንዳን ስቶክሆልምን ይኸዳ። ክኒቭስታ ጥቓ E4 ይርከብ። ኣርላንዳ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ናይ ሽወደን ዝዓበየ አይርፖርት እዩ። ብባቡር ክሳብ ኡፕሳላ 10 ደቓይቕ ይወስድ፡ ክሳብ ስቶክሆልም 30 ደቓይቕ ይወስድ፡ ክሳዕ ኣርላንዳ 7 ደቓይቕ ይወስድ።

ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል፡

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ዝዓብየ ወሃብ ስራሕ ክኒቭስታ ኮምዩን እዩ፡ 900 ሰራሕተኛታት ከኣ ኣለዉዎ። ብድሕሪኡ ፋብሪካታትን ንግድን ይመጽእ። ይኹንምበር መብዛሕትአን ዋኒናት ኣብ እተፈላለየ ሰክተራት ዚነጥፋ ነእሽቱን ብኽልተ ሰባት ዝውነናን እየን። ዝዓበየ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ወጻኢቲ ኮምዩን እዩ ዚርከብ። ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ 5000 ሰባት ንኺሰርሑ ካብ ክኒቭስታ ይወጹ። እቲ ኣገዳሲ ቦታታት ስራሕ ኡፕሳላ (ኣካደምያዊ ሆስፒታልን ዩኒቨርሲቲን)፡ ሲግቱና ኮምዩን (ኣርላንዳ ከባቢ) እዩ።