ጽቡቕ ምህላው

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 24 10 2018

ክሳብ ንኽትሰርሕ፡ ስራሕ ክትደሊ ወይ ክትምሃር ዘጸግመካ እንተ ሓሚምካ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት መተካእታ ደሞዝ ሕሙም ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

መተካእታ ደሞዝ ሕሙም ንኽወሃበካ ካብ 14 መዓልታት ንላዕሊ ክትሓምም ኣሎካ።.

ንኣብነት ትሰርሕ፡ ስራሕ ትደሊ ወይ ትምሃር እንተ ኾንካ ተመርኵሱ ዝተፈላለዩ ሕግታት እዮም ዘገልግሉ።