መሃንድሳት፡ ተክኒሻናት፡ ክኢላታት ተክኖሎጂ ሓበሬታ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 2 2 2023

መሃንድሳት፡ ተክኒሻናትን ክኢላታት ተክኖሎጂ ሓበሬታን፡ ኣብ ስዊድን ክትትል ዘይግበረሎም ሞያተኛታት እዮም። እዚ ድማ እቲ ኮርሳት ብዝተፈላለየ ዓይነት ዚተዋህበ ኪኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ ስዊድን፡ ንባችለር ምህንድስናን ማስተር ምህንድስናን ንፈላልዮ ኢና፣ እቲ ንማስተር ምህንድስና ዚውሰድ ስልጠና ካብቲ ባችለር ምህንድስና ዝወስዶ ዝተፈልየ እዩ፣ ንሱ ድማ ኣብ ምምዕባል ተክኖሎጂ ብፍላይ ዘተኮረ እዩ።

ተወሳኺ ትምህርቲ

ኣብ ሽወደን ንሓደ ሓደ ናይ ሞያ ጕጅለታት ኣብ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን መመላእታ ትምህርትታት ኣሎ። ንመናበሪ ተምሃራይ (studiemedel) ከም ዝግብኣካ ይገብሩን ካብ 1 ክሳብ 2 ዓመት ንውሓት ኣሎዎምን። ንኣብነት ንስነ-ቍጠበኛታት፡ መሃንድሳት፡ ኣለይቲ ሕሙማት፡ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ክኢላታት ተክኖሎጂ ሓበሬታ፡ ሓኻይምን መማህራንን ትምህርቲ ኣሎ።