መሃንድሳት፡ ተክኒሻናት፡ ክኢላታት ተክኖሎጂ ሓበሬታ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 25 6 2019

​​መሃንድሳት፡ ተክኒሻናትን ክኢላታት ተክኖሎጂ ሓበሬታን፡ ኣብ ስዊድን ክትትል ዘይግበረሎም ሞያተኛታት እዮም። እዚ ድማ እቲ ኮርሳት ብዝተፈላለየ ዓይነት ዚተዋህበ ኪኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ ስዊድን፡ ንባችለር ምህንድስናን ማስተር ምህንድስናን ንፈላልዮ ኢና፣ እቲ ንማስተር ምህንድስና ዚውሰድ ስልጠና ካብቲ ባችለር ምህንድስና ዝወስዶ ዝተፈልየ እዩ፣ ንሱ ድማ ኣብ ምምዕባል ተክኖሎጂ ብፍላይ ዘተኮረ እዩ።