ጠበቓታት

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 8 12 2022

​​ክኢላ ሕጊ፡ ኣብ ሽወደን ቍጽጽር ዚግበረሉ ሞያ እዩ። እዚ ድማ እቲ ብተመሳሳሊ ኵነት ከምቲ ዲግሪ ናይ ሽወደን ትምህርቲ ዘለዎ ሰብ ክሰርሕ ዚደሊ ናይ ወጻኢ ዲግሪ ዝረኸበ ክኢላ ሕጊ፡ ከምዚ ዓይነት ዲግሪ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ።

ንኸም ዳኛታት፡ ጠበቓታትን ኣኽበርቲ ሕግን ዝኣመሰለ ገለ ጉጅለታት ሞያተኛታት፡ ሓደ ናይ ሽወደን ዲግሪ ክህልዎም ናይ ግድን እዩ። ኣብ ሽወደን፡ ናይ ክኢላ ሕጊ ዲግሪ ናይ ኣርባዕተ ዓመትን ፈረቓን ናይ ምሉእ ግዜ ትምህርቲ እዩ።

ተወሳኺ ትምህርቲ

መመላእታ ትምህርቲ ንዝደልዩ ወጻእተኛታት ክኢላታት ሕጊ ክልተ ኣማራጺታት ኣሎ።

ሕጹይ ክኢላ ሕጊ ስዊድን

ሕጹይ ክኦላ ሕጊ ስዊድን ኽትኮኑ እንተደሊኹም፡ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣብ ስዊድን ዘሎ ፕሮግራማት ስልጠና ዳንነት ንኽትኣትዉ ከተመልክቱ የድልየኩም። ኣብዚ ግዜ'ዚ፡ ፕሮግራማት ስልጠና ዳንነት፡ ኣብ ስዊድን ኣብ ሽድሽተ ዩኒቨርሲታት ይውሃብ ኣሎ። ንሳተን ድማ ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም፡ ዩኒቨርሲቲ ጐተንበርግ፡ ዩኒቨርሲቲ ኡፕሳላ፡ ዩኒቨርሲቲ ላንድስ፡ Umeås ከምኡውን ዩኒቨርሲቲ Örebro እየን። ኣብዚ ፕሮግራማት'ዚ እንተኣቲኹም፡ እቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝረኸብክሙዎ ዲግሪ፡ ከም ክረዲት ክሕሰበልኩም ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ተወሳኺ ትምህርቲ

መመላእታ ትምህርቲ ኣብ ናይ ሽወደን ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ይዳለው። ንናይ ትምህርቲ ቁጠባዊ ደገፍ የብቅዑን 1-2 ዓመት እዩ ዝወስድ።