ስድራ እንተ ኣሎካ ኾይኑ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 15 4 2019

ንስኻን ስድራ ቤትካን መንበሪ ፍቓድ ምስ ተወሃብኩም፡ ብዛዕባ እንታይ ጠቓሚ ክኸውን ዝኽእል ኣብዘን ገጻት ቁሩብ ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ'ውን ስድራኻ ምሳኻ ብሓደ ናብዚ ዘይመጹ እንታ ኾይኖም፡ ብዛዕባ ዳግም ምትእኽኻብ ስድራ ብዝያዳ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።

ንስኻን ኣባላት ስድራ ቤትካን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓጺር ግዜ ውልቃዊ ቍጽሪ መንነትን (personnummer) ወረቐት መንነትን ከተውጽኡ ኣገዳሲ እዩ። እዚ፡ ነዚ ዝስዕብ ክትገብሩ ንኽትክእሉ ኣድላዪ እዩ፡

  • ነቲ ፕሮግራም መትከል እግሪ ንምጅማር፡
  • ትምህርቲ ስወደንኛ ንወጻእተኛታት (SFI) ንምጅማር፡
  • ናይ ባንክ ሕሳብ ንምኽፋት፡
  • ውዕል ክራይ ገዛ ንምፍራም፡
  • ንልቓሕ መግዝኢ ኣቑሑ ገዛ ምምልካት፡
  • ዝተፈላለዩ ቍጠባዊ ሓገዛት(ቍጠባዊ ሓገዝ ቈልዓ፡ ሓገዝ ክራይ ገዛ፡ መናበዪ ደገፍ፡ መተካእታ ደሞዝ ወለዲን ጥሮታን ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት) ወይ
  • ንውላድካ ኣብ ናይ መውዓሊ ህጻናት ተርታ ንምሓዝ።

ፊልምታት ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት (Försäkringskassan)