ኣብ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ምህላው

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 12 5 2020

ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ምውሳድ፡ ንውላድካ ክትሕዝ ካብ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ዕረፍቲ ኢኻ ማለት እዩ።

ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካን ቈልዓ ኣለካ ኾይኑን፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ናይ ክፍሊት መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ።