መምርሒ ፍቓድ ኣብ ሽወደን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 15 1 2024

ኣብ ሽወደን ማኪና ክትዝውር ንኽፍቀደካ ናይ ግድን 18 ዓመት ዝመላእካን ኣብ ሽወደን ቅቡል ዝኾነ ፍቓድ መምርሒ ማኪና ክህልወካን ኣለዎ።

ናይ ልምምድ ምዝዋር ማኪና ምልክታ ዘለዋ ማኪና።

ናይ ወጻኢ ሃገር መምርሒ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ

ናይ ወጻኢ ሃገር መምርሒ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ተቐባልነት ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቲ መምርሒ ፍቓድ ኣበየናይ ሃገር ከም ዝወጸ እዩ ዝሙርኮስ። ናትካ መምርሒ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዘገልግል እንተ ኾይኑ መልሲ ንምርካብ ምስ በዓል መዚ መጓዓዝያ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ናይ ካልእ ሃገር ብቑዕ መምርሒ ፍቓድ እንተ ኣለካ ኾይኑ፡ ሓታት ዕቝባ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ኣብ ሽወደን ክትዝውረሉ ይፍቀደካ እዩ። ኣብ ሽወደን ድሕሪ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ምምዝጋብካ ማኪና ምዝዋር ክትቅጽል ንኽፍቀደካ፡ ናይ ግድን ናይ ሽወደን መምርሒ ፍቓድ ከተውጽእ ወይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ነቲ መምርሒ ፍቓድካ ናብ ናይ ሽወደን መምርሒ ፍቓድ ክትቅይሮ ኣለካ። ካብ ሓንቲ ናይ ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ኮም (EES-LAND) ኣባል ዝኾነት ሃገር፡ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ደሴታት ፋሮ መምርሒ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ፡ ነቲ መምርሒ ፍቓድካ ናብ ናይ ሽወደን መምርሒ ፍቓድ ምቕያር ኣየድልየካን እዩ።

ሕግታት ትራፊክ ሽወደን

ዋላ ናይ ወጻኢ ሃገር መምርሒ ፍቓድ ይሃልካ እቶም ናይ ሽወደን ሕግታት ትራፊክ እዮም ዝትግበሩ። ንኣብነት ኣብ ሽወደን ማኪና ንኽትዝውር ናይ ግድን 18 ዓመት ዝመላእካ ክትከውን ኣለካ። ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ ወይ ድሮጋ ወሲድካ ማኪና ክትዝውር ኣይፍቀደካን እዩ። ንሕግታት ትራፊክ ሽወደን እንተ ጥሒስካ፡ እቲ መምርሒ ፍቓድ ዋላ ናይ ወጻኢ ሃገር ይኹን ፖሊስ ወይ ብዓል መዚ መጓዓዝያ ንመምርሒ ፍቓድካ ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም። ናይ ገሊኡ ገበናት መቕጻዕቲ፡ ብገንዘባዊ መቕጻዕቲ ወይ ብማእሰርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ናይ ወጻኢ ሃገር መምርሒ ፍቓድ ናብ ናይ ሽወደን መምርሒ ፍቓድ ምቕያር

ካብ ሓንቲ ናይ ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ኮም (EES-LAND) ኣባል ዝኾነት ሃገር፡ ስዊዘርላንድ፡ ጃፓን፡ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ደሴታት ፋሮ መምርሒ ፍቓድ ምስ ዝህልወካን ኣብ ሽወደን ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝህልወካን፡ ነቲ ናይ ወጻኢ ሃገር መምርሒ ፍቓድካ ናብ ናይ ሽወደን መምርሒ ፍቓድ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ።

ካብ ሓንቲ ናይ ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ኮም (EES-LAND) ኣባል ዝኾነት ሃገር ወጻኢ ዝኾነት ካልእ ሃገር መምርሒ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ ናብ ናይ ሽወደን መምርሒ ፍቓድ ክትቅይሮ ኣይትኽእልን ኢኻ።

ናይ ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ኮም (EES-LAND) ሃገራት እዘን ዝስዕባ እየን፦ በልጅዩም፡ ቡልጋርያ፡ ቆጵሮስ፡ ዴንማርክ፡ ኢስቶንያ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳይ፡ ግሪኽ፡ ኣየርላንድ፡ ኣይስላንድ፡ ኢጣልያ፡ ክሮኤሽያ፡ ላቲቭያ፡ ሊክተንስተይን፡ ሊትዋንያ፡ ሉክሰምበርግ፡ ማልታ፡ ሆላንድ፡ ኖርወይ፡ ፖላንድ፡ ፖርቱጋል፡ ሮማንያ፡ ስሎቫክያ፡ ስሎቨንያ፡ ስጳኛ፡ ሽወደን፡ ቼክ ሪፓብሊክ፡ ጀርመን፡ ሃንጋሪን ኦስትርያን።

ኣብ ሽወደን መምርሒ ፍቓድ ምውጻእ

መምርሒ ፍቓድ ናይ ገዛ ማኪናን ፈኮስቲ ናይ ጽዕነት ማኪናን ናይ ሽወደን (B-körkort) ንምውጻእ እዚ ዝስዕብ ከተማልእ የድልየካ፦

  • 18 ዓመት ዝመላእካ
  • ኣብ ሽወደን ኣድራሻ ክህልወካ
  • ምምራሕ ማኪና ንምልምማድ ብቑዕ ፍቓድ ንምልምማድ ምምራሕ ማኪና ክህልወካ
  • ናይ ክልሰ-ሓሳብ ፈተናን ምዝዋር ፈተናን ዝሓለፍካ ክትከውን።

ፍቓድ ንምልምማድ ምምራሕ ማኪና ንምርካብ ናብ ብዓል መዚ መጓዓዝያ ኢኻ እተመልክት። ናይ ክልሰ-ሓሳብ ፈተናን ምዝዋር ፈተናን ኣብ ምምሕዳር መጓዓዝያ ሽወደን (Trafikverket) ኢኻ ትገብር።