መምርሒ ፍቓድ ኣብ ሽወደን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 3 7 2019

ኣብ ሽወደን ሓንቲ ማኪና ንኽትዝውር፡ ናይ ግድን 18 ዓመት ዝመላእካን ሓደ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ዘሎካን ክትከውን ኣሎካ።

ሓደ ብቑዕ መዘወሪ ፍቓድ ካብ ካልእ ሃገር እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ሓታቲ ዕቝባ ኣብ ዘሎኻሉ እዋን ኣብ ሽወደን ማኪና ክትዝውር ይፍቀደካ እዩ። ኣብ ሽወደን፡ ናይ ሽወደን ሕግታት እዮም ዘገልግሉ። ሓደ ኣብነት ናይዚ፡ ኣብ ሽወደን መኪና ክትዝውር ንኽፍቀደካ ናይ ግድን ወዲ 18 ዓመት ክትከውን ኣሎካ።

ናይ ወጻኢ ሃገር ፍቓድ መዘወሪ

ናይ ወጻኢ ሃገር ፍቓድ መዘወሪ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ኣብ ሽወደን ብእኡ ጌርካ ክትዝውር ይፍቀደካ እዩ። ማኪና ክትዝውር ከለካ ምሳኻ ክህሉ ኣሎዎ። እቲ ፍቓድ መዘወሪ ናትካ ስእሊ ክህልዎ ኣሎዎ። ስእሊ እንተ ዘይብሉ ኾይኑ፡ ሓደ ብቑዕ ወረቐት መንነት ምሳኻ ክህሉ ኣሎዎ። እቲ ፍቓድ መዘወሪኻ ብእንግሊዝኛ፡ ጀርመንኛ ወይ እስጳንኛ እንተ ዘይኾይኑ፡ ፖሊስ ትርጕም ናይቲ ፍቓድ መዘወርኻ ምሳኻ ክህሉ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ትርግጕም ዝተመስከረ ክኸውን ኣሎዎ።

ካብ ሓንቲ ኣባል ናይ ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ኮም* (EES) ዝኾነት ሃገር ፍቓድ መዘወሪ እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ እቲ ፍቓድ መዘወሪ ክሳብ ኣብታ ዝወጻሉ ሃገር ብቑዕ ዝኾነ ኣብዚ የገልግል እዩ። ናብ ናይ ሽወደን ፍቓድ መዘወሪ ዘይቀየርካዮ ክኸውን ኣሎዎ። እቲ ፍቓድ መዘወሪ ዋላ ኣብ ሽወደን ህዝባዊ መዝገብ ዝተመዝገብካ ኹን የገልግል እዩ።

እቲ ፍቓድ መዘወሪኻ ኣብ ሓንቲ ካብ ናይ ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ኮም (EES) ወጻኢ ዝኾነት ሃገር ዲዩ ወጺኡ? እምበኣርከስ፡ ኣብቲ ዝወጻሉ ሃገር የገልግል እንተ ኾይኑን ናብ ናይ ሽወደን ፍቓድ መዘወሪ እንተ ዘይተቐይሩን፡ ኣብ ሽወደን እውን የገልግል እዩ። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ካብ ትምዝገብ ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ጌርካ እንተ ዄንካ፡ እቲ ፍቓድ መዘወሪ ኣብ ሽወደን ኣየገልግልን እዩ።

ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ እዘን ዝስዕባ እየን፦ በልጅዩም፡ ቡልጋርያ፡ ቆጵሮስ፡ ዳንማርክ፡ ኤስቶንያ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳይ፡ ግሪኽ፡ ኣይርላንድ፡ ኣይስላንድ፡ ኢጣልያ፡ ክሮኣሽያ፡ ላቲቭያ፡ ሊክትንሽታይን፡ ሊቲወይንያ፡ ላክሰምበርግ፡ ማልታ፡ ነዘርላንድዝ፡ ኖርወይ፡ ፖላንድ፡ ፖርቱጋል፡ ሩመንያ፡ ስሎቫክያ፡ ስሎቨንያ፡ ስጳኛ፡ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ሪፓብሊክ ቸክ፡ ጀርመን፡ ሃንጋሪን ኦስትርያን እየን።

ንናይ ሽወደን ፍቓድ መዘወሪ ኣመልክት

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ብዓል መዚ መጓዓዝያ፡ ብዛዕባ ምቕያር ናይ ወጻኢ ሃገር ፍቓድ መዘወሪ ናብ ናይ ሽወደን ፍቓድ መዘወሪ፡ ብዛዕባ ኣብ ሽወደን ፍቓድ መዘወሪ ምውጻእን ካልእ ተወሳኽን ብዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ምውጻእ ፍቓድ መዘወሪ

ሓደ ናይ ሽወደን ፍቓድ መዘወሪ ንኸተውጽእ፡ ኣብ ሽወደን ብቐዋሚ ተቐማጣይ ክትከውን ኣሎካ። ፍቓድ መዘወሪ ከተውጽእ እንተ ደሊኻ፡ ሓደ ብቑዕ ፍቓድ ናይ ልምምድ ምዝዋርን ድሓር ናይ ፈተና ዝወራ ፍቓድ ክህልወካ ኣሎዎ። ነዚ ናብ ብዓል መዚ መጓዓዝያ (Transportstyrelsen) ኢኻ ተመልክት።

ልምምድ ምምራሕ ማኪናን ፍቓድ ምምራሕ ማኪና ምውጻእን ገንዘብ ይኽፈሎ እዩ። ነዚ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ እትኸፍሎ ወይ ገሊኦም ሰባት ንልቓሕ ከመልክቱ ይኽእሉ ይዀኑ። ዕድሜኻ 18-47 ዓመት እንተ ኾይኑን ሓደ ሓደ ጠለባት ተማልእ ዄንካን ካብ ማእከላይ ኮሚተ ደገፍ ትምህርቲ (ሲ. ኤስ. ኤን) ልቓሕ ንፍቓድ ምምራሕ ማኪና ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።