ኮቪድ-19 ንኵነታት ሂወተይ ብኸመይ ክጸልዎ ይኽእል?

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 12 2 2021

ለበዳ ናይዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ንምድራት ኣብ ዝግበር ስራሕ ንምቕላሉ መንግስቲ ዘድልዩ ውሳኔታት ይውስን ኣሎ። ሳዕቤናት ናይዚ ለበዳ ኣብዚ ሕብረተሰብ ንምክልኻሉ ምስ ዝምልከቶም ብዓል መዚ ብምትሕብባር ይሰርሑ ኣለዉ።

ኵነታት ሂወትካ ብከመይ ብኮቪድ-19 ክጽሎ ከም ዝኽእል፡ ዝተኣከበ ሓበሬታታት ካብ ብዓል መዝታት ኣብዚ ትረክብ።

ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ብዓል መዝታት ናይ ጸብጻብ ምሃብን ርክብ ምግባርን ሓደሽቲ ሕግታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ እዚ ለብዒ ናይ ኮቪድ-19ን ኵነታት ሂወትካ ብኸመይ ከም ዝጽሎን ዘሎ ዝተሓደሸ ሓበሬታ ከም ትረክብ ግበር።