ፊልምታት

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 2 9 2021

ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ጥዕናኻን ኵነታት ሂወትካን ከመይ ጌይሩ ክጸልወካ ከም ዝኽእል ሓበሬታ ዝሓዙ ሓጸርቲ ፊልምታት ኣብዚ ትረክብ።

ብተወሳኺ መርመራ ብኸመይ ከም ዝፍጸም ስለምንታይ ክትክተብ ከም ዘለካን ክትክተብ ከለኻ እንታይ ከም ዝምልከት ዝገልጽ ፊልምታት ክትረክብ ኢኻ። እዚ ሓበሬታ በቶም ነቶም ናብ ሽወደን ሓደሽቲ መጻእቲ ብዛዕባ ልልይ ምስ ሕብረተሰብ ዝሕብሩ ናይ ሕብረተሰብን ጥዕናን ሓበርቲ እዩ ዝወሃብ። እዘን ፊልምታት ብምምሕዳር ዞባታት ዝተዳለዋ ኮይነን ነዘን ፊልምታት ንምድላው ዕማም ዝሃበን ድማ ብዓል መዚ ምክልኻልን ምድልዋትን ሕብረተ-ሰብ (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣገዳሲ ሓበሬታ ምእንቲ ክረኽቡ ነዘን ፊልምታት እንተ ዘርጋሕካየን ጽቡቕ እዩ።