ኣብ ሽወደን ብዕድመ ምድፋእ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 18 12 2018

እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ። ንምዕራፍ 8 ጸዓኖ (ዳውንሎድ) ግበሮ

እዚ ምዕራፍ'ዚ፡ ንጡረታን ክንክን ዓበይትን ዝድህስስ ምዕራፍ ዝሓዘ እዩ።