ናብ ኣረጋውያን ዝዓለመ ንጥፈታትን ሓለፋታትን፡

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 22 10 2018

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ።

ናብ ኣረጋውያን ዝዓለሙ፡ ብዙሓት ንጥፈታትን ሓለፋታትን ኣለዉ።

ንጡረተኛታት ዝኸውን ንጥፈታት ዘዳሉዋ ብዙሓት ማሕበራት ኣሎዋ። ሓንቲ ካብኣተን፡ 'ሃገራዊ ውዱብ ጡረተኛታት PRO' እያ።

ኣብ ብዙሓት ኮምዩናት ሽወደን፡ ኣረጋውያን፡ ኣብ ምዓልቲ ንዝተወሰኑ ሳዓታት፡ ብናይ ህዝባዊ መጎዓዝያ ገይሮም፡ ብናጻ ወይ ብትሑት ዋጋ ክገሹ ይኽእሉ።

ዕድመ ዝደፋእካ ኴንካ ብህዝባዊ መጓዓዝያ ንኽትገይሽ ዘጸግም ስንክልና ምስ ዝህልወካ፡ 'ናይ ኣገልግሎት መጓዓዝያ' ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ስለዚ፡ ኣውቶቡስ ወይ ድማ ባቡር ካብ ትጥቀም፡ ትሑት ዋጋ ከፊልካ ታክሲ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንኽትረክብ፡ ኣብቲ ዝተመዝገብካሉ ኮምዩን፡ ኣቕዲምካ ሕቶ ኣቕርብ። ምስኡ ኸኣ፡ ካብ ሓኪም ዝተዋህበን ብህዝባዊ መጎዓዝያ ክትገይሽ ከም ዘይትኽእል ዝገልጽን ናብ 'ኣገልግሎት መጎዓዝያ'፡ ወረቐት ምስክር ልኣኽ።

ኣብ ውሽጢ ኮምዩንካ ዝካየድ ጕዕዞ ግን፡ ብፍለክስሊንየር (flexlinjer) ክትጎዓዞ ትኽእል ኢኻ። እዘን ኣውቶቡሳት'ዚኣተን፡ ከብደን ምስቲ ማርሻበዲ ማዕረ ዝኾና ኣውቶቡሳት እየን። ከምዚ ብምዃነን ድማ፡ ዓረብያ ስንኩላን ዝጥቀም ሰብ፡ ንምድያብን ንምውራድን ይቐለሉ ማለት'ዩ። እዚኣተን፡ ካብ'ተን ካልኦት ህዝባውያን መጎዓዝያታት፡ ዝያዳ ናብ መንበሪ ኣባይቲ ቅርብ ኢለን ይጎዓዛ። እተን ኣውቶቡሳት፡ ናብቲ ዝተመዝገባኦን ዝተመደባኦን ቦታ ጥራይ እየን ዝኸዳ ወይ ሰብ ዘውርዳ። ስለዚ፡ እቲ ናይ ጒዕዞ መገድን ግዜን ሓሓሊፉ ይለዋወጥ እዩ።