ኣብ ሽወደን፡ ሓዳር መስሪትካ ምስ ደቅኻ ምንባር፡

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 17 12 2018

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ። ንምዕራፍ 5 ጸዓኖ (ዳውንሎድ) ግበሮ

እዚ ምዕራፍ'ዚ፡ ንምምርዓውን ሳምቦ ኴንካ ንምንባርን ዝምልከቱ ሕግታት ሽወደን ይድህስስ። ቆልዓ ንምውላድን ንውሕስነት ወለድን (Föräldraförsäkringen) ዝምልከቱ ነጥብታት'ውን ኣብዚ ምዕራፍ'ዚ ተጠቒሶም ኣለዉ።

መሰላት ቆልዑ እንታይ ይመስሉ? ቤት ትምህርቲ፡ መውዓሊ ህጻናትን ኣብያተ ንጥፈታት ትርፊ ግዜን እንታይ ይመስላ? ዝብሉን ካልኦት ክትፈልጡዎም ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕግታትን'ውን ኣብዚ ምዕራፍ'ዚ ተጠቒሶም ኣለዉ።