ኣብ ሽወደን ምንባር

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 17 12 2018

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ። ንምዕራፍ 2 ጸዓኖ (ዳውንሎድ) ግበሮ

ኣብዚ ምዕራፍ'ዚ፡ ንዕዳጋ-ዕዮን ንግዳዊ ጽላትን ሽወደን ዝድህስስ ሓበሬታ ከተንብቡ ኢኹም። ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ሽወደንን ነበርታን ብዝምልከት'ውን ሕጽር ዝበለ ሓበሬታ ስፊሩ ኣሎ።

ብዛዕባ ኲነታት መንበሪ-ኣባይትን ናብራን፡ ምምቕራሕ ክራይ ኣባይትን ናይ ገዛ ኢንሹራንስን ብዝምልከት'ውን ስፍሕ ብዝበለ ከተንብቡ ኢኹም። ኣብዚ ምዕራፍ'ዚ፡ ግብራዊ ዝኾነ፡ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ከጋጥመኩም ዝኽእል ነገራት፡ ከምኡ'ውን ኣካላዊ ወይ ስነ ኣእምሮኣዊ ጒድለት ንዘሎዎ ሰብ፡ ሂወት ሽወደን ከመይ ይመስል? ዝብሉ ዛዕባታት ክድህስስ'ዩ።