ኣብ ሽወደን፡ ርእስኻ ምኽኣልን ምምዕባልን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 11 11 2021

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ። ንምዕራፍ 3 ጸዓኖ (ዳውንሎድ) ግበሮ

እዚ ምዕራፍ'ዚ፡ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ዕድላትን ንተማሃሮ ዝምልከት ቅድመ ኩነት፡ ኣብ ካልእ ሃገር ዝተጠርየ ሞያዊ ዓቕምታት ምጽዳቕን ወይ ምትርጓምን ይድህስስ።

ብዘይካ'ዚ፡ ብዛዕባ ዕዳጋ-ዕዮ ሽወደን፡ ሽወደን እትኽተሎ ሞዴል ዕዳጋ-ዕዮን ንስራሕ ብኸመይ ከተመልክቱ ትኽእሉን ዝብሉ ሓበሬታታትን ኣብዚ ምዕራፍ'ዚ ሰፊሮም ኣለዉ። ናታትኩም ትካል ብኸመይ ትኸፍቱ፡ ቀረጽን ምጥንቓቕ ጸብጻብ ኣታዊታትን ከመይ ይመስል ንዝብሉ'ውን እኹል ሓበሬታታት ኣብዚ ምዕራፍ'ዚ ሰፊሮም ኣለዉ። ሓደ ኽፋል ናይዚ ምዕራፍ'ዚ፡ ንማሕበራዊ-መድሕንን ንመድሕን-ሽቕለት-ኣልቦነትን ክድህስስ እዩ። ኣብ ካልእ ክፋል'ውን ብዛዕባ ንጥፈታት ትርፊ ግዜ፡ ባህልን ማሕበራዊ ህይወትን ዝምልከቱ ከተንብቡ ኢኹም።