ኣብ ጒዕዞ ህይወት እናተዘከሩ ዝነብሩ በዓላት፡

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 22 10 2018

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ።

ጥምቀት

ኣስታት45% ካብ ሽወደናውያን ቆልዑ፡ ኣብ ቤተ ክርስትያን ይጥመቑ። ኣብቲ ዝግበር ፌስታ ድማ፡ ነቲ ዝጥመቕ ህጻን፡ ስም ይወጽኣሉ። እዚ ፌስታ'ዚ፡ 'ስም ናይ ምውጻእ ፌስታ' ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣብዚ ናይ ምጥማቕ ወይ ስም ናይ ምውጻእ ፌስታ'ዚ፡ ኣዝማድን ዓርከ መሓዛን ይጽውዑ። እቶም ኣጋይሽ ድማ፡ ነቲ ህጻን ህያባት የምጽኡሉ።

ትህድስቲ

ትህድስቲ፣ ንእምነት ክርስትና እዩ ዝምልከት። ትህድስቲ፣ ነቲ ጥምቀት ንምርግጋጽ ብመንእሰያት ኣብ ቤተክርስትያን ዝግበር ስነ ስርዓት እዩ። መብዛሕትኦም፣ ኣብ 14 ዓመት ዕድመኦም ይህደሱ። ምስዚ እዋን'ዚ ክነጻጸር ከሎ፡ መንእሰያት ቀደም፡ ብብዝሒ'ዮም ዝህደሱ ነይሮም። ድሕሪ ናይ ቤተ ክርስትያን ትህድስቲ ድማ፣ ቤተሰብ፣ ኣዝማድን ዓርከ መሓዛን ዘለዉዎ በዓል ይግበር። ነቶም ዝተሃደሱ ድማ፡ ህያብ ይውሃቦም።

ስእሊ፡ ዮነር

መርዓ

ኣብ ግዜ መርዓ፣ ኣዝማድን ዓርከ ማሓዛን ይዕደሙ። ኣጋይሽ፣ ኣብ ናይ ቃልኪዳን ስነ ስርዓት ይርከቡ። ድሕሪ'ቲ ናይ ቃልኪዳን ጽምብል፣ መግብን ሳዕስዒትን ይስዕብ። መርዑት ድማ ካብ'ቶም ኣጋይሽ ህያባቶም ይቕበሉ።

ዕለተ ልደታ እተብዕል ስድራ፡ ስእሊ: Colourbox

ዕለተ ትውልዲ

ኣብ ሽወደን፣ ዝበዝሕ ሰብ፣ ዝተወልደሉ መዓልቲ የኽብሮ እዩ። ቆልዑ ድማ፣ ብጾቶም ወይ መዛኑኦምን መማህርቶምን ብምጽዋዕ የብዕሉዎ። ነቲ ፌስታ ድማ፡ "ካላስ" ኢሎም ይጽውዑዎ። ኣብቲ ዕለትን ስነ ስርዓትን እቲ ድማ፡ ይጻወቱን ቶርታ ይበልዑን። ነቲ ልደቱ ዘኽብር ዘሎ ቆልዓ ድማ፣ ህያብ ይውሃቦ። ዓበይቲ'ውን መዓልቲ ልደቶም የኽብሩ እዮም። ነዚኣቶም'ውን ካብ ናይ ቀረባ ኣዝማዶምን የዕሩኽቶምን ህያባት ይውሃቦም። እቶም ምሉእ ቊጽሪ፡ ንኣብነት 50 ዓመቶም ዝመልኡ ሰባት፡ ነቲ በዓል፡ ብዓቢ ድምቀት'ዮም ዘኽብሩዎ።

ቀብሪ

ሰብ ምስ ሞተ፣ ኣብ ቤተ ክርስትያን ወይ ካፐል፡ ማለት ቤተ ጸሎት፣ ጸሎት ምስተገብረሉ፡ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ይካየድ። ካፐል ማለት ኣብ ክንዲ ቤተ ክርስትያን ኮይና እተገልግል ንእሽቶ ቤት እያ። ኣብቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ቤተሰብን ናይ ቀረባ ኣዕሩኽን ይርከቡ።