ርክብ ምስ ሕክምና

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 11 11 2021

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ።

ኣብ ክፍሊ ሕክምና፡ ምስ ዝምልከቶም ሰባት ክትዘራረብ ከለኻ፡ ንኣብነት፡ ምስ ሓኪም ወይ ምስ ኣለይቲ ሕሙማት፡ እንታይ ከም ዝደለኻ ባዕልኻ ክትሕብሮም ኣለካ። ምኽንያቱ፡ ጸገምካ ንስኻ ኢኻ ኣጸቢቕካ ትፈልጦ።

እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ኲላቶም፡ ምስጢርካ ክሕልዉልካ ግዴታ ኣለዎም። ብዛዕባኻን ብዛዕባ ሕማምካን ንኻልእ ሰብ ኣይነግሩን እዮም።

ቋንቋ ኣደኻ ሽወደን ምስ ዘይከውን፡ ተርጓማይ ክግበረልካ መሰልካ እዩ። ቆጸራ ክትገብር ከለኻ፡ ተርጓማይ ዘድልየካ ምዃኑ ንገር። እቲ ተርጓማይ'ውን፡ ምስጢርካ ክዕቅብ ግዴታ ኣለዎ።