ዕጉብ እንተ ዘይኴንካ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 22 10 2018

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ።

ብዝተገብረልካ ሕክምናን ኣገልግሎትን ዕጉብ እንተ ዘይኴንካ፡ ኣብቲ ዝተሓከምካሉ ኣሃዱ ሕክምና ምስ ዘሎ ሓላፊ፡ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ።

ገና ዘይዓገብኩም ምስ እትኾኑ፡ ምስ ቦርድ ተሓከምቲ (patientnämnden) ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ፡ 'ቦርድ ተሓከምቲ' ኣሎ። እቲ ቦርድ'ቲ፡ ጸገምኩም ኣብ ምፍታሕ ክሕግዘኩም ይኽእል'ዩ።

ነቲ ንመዳይ ጥዕና ዝምልከቱ ክስታት ዝመሚ፡ ተቖጻጻሪ ኣገልግሎታት ጥዕናን ክንክንን (Inspektionen för vård och omsorg) 'ውን ክትውከሱዎ ትኽእሉ ኢኹም።