መሰላትን ግቡኣትን ውልቀ ሰብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 17 12 2018

Image Boken om Sverige
እዚ ሓበሬታ ካብ መጽሓፍ ብዛዕባ ሽወደን እዩ። ንምዕራፍ 4 ጸዓኖ (ዳውንሎድ) ግበሮ

ኣብዚ ምዕራፍ'ዚ፡ ብዛዕባ ጾታዊ ማዕርነትን ማሕበራዊ ማዕርነትን፡ መሰላት ሕደ ጾታውያን፡ ድርብ ጾታውያንን ስግረ-ጾታውያንን ከምኡ'ውን ብዛዕባ ሕገ-ኣግልሎን ከተንብቡ ኢኹም።

ብዛዕባ ናይ ምኽሪ ደገፍ ንስድራቤታት፡ ፍሉይ ማእከላት ደቀንስትዮን መሰል ህጻናት ኣብ ሕብረተሰብን (Barnen Rätt I Samhället, BRIS) ንዝብሉ ዛዕባታት ኣመልኪትኩም'ውን ኣብዚ ምዕራፍ'ዚ ከተንብቡ ኢኹም። መስል ህጻናትን መንእሰያትን ብመንጽር ሓላፍነት ወለዲ፡ ዓንኬላት ዓርከ መሓዛን ምትእስሳር ምስ ንጥፈታት ትርፊ ግዜን'ውን ኣብዚ ምዕራፍ'ዚ ተጠቒሱ ኣሎ።